Kako mogu provjeriti je li moj objekt dostupan za rezervacije na Booking.com-u?

Osvježeno prije 4 mj.
Spremi

Važno je znati kada je vaš objekt moguće rezervirati (koristimo izraz 'dostupan za rezervacije'), a kada nije. U svom kalendaru u ekstranetu možete vrlo jednostavno vidjeti kada je vaš objekt dostupan za rezervacije.

Kako tumačiti sustav označavanja pomoću boja:

  • Zelena: Vaša soba, apartman ili druga vrsta jedinice na taj su datum dostupne za rezervaciju.
  • Crvena: Vaša soba, apartman ili druga vrsta jedinice na taj datum nisu dostupne za rezervaciju. Gosti neće moći napraviti rezervaciju.
  • Žuta: Sve vaše sobe, apartmani ili druge jedinice ove vrste rezervirali su gosti i na taj ih datum ne može rezervirati nitko drugi.

Ponekad će se vaša soba ili jedinica prikazati kao nedostupni za rezervaciju, čak i ako niste sami zatvorili taj datum. Za to postoji nekoliko mogućih razloga, a možete ga vidjeti u okviru crvene oznake pod nazivom sobe u svom kalendaru.

Ovo su razlozi zbog kojih se vaše sobe ili jedinice mogu prikazati kao nedostupne za rezervaciju:

  • Zatvoreno: Zatvorili ste svoju sobu. Kako biste ponovno bili dostupni za rezervaciju, jednostavno otvorite sobu prebacivanjem preklopnog gumba udesno.
  • Nema raspoloživosti: Još niste postavili sobe ili jedinice za prodaju ili ste smanjili svoju raspoloživost na ‘0’. Kako biste ponovno bili dostupni za rezervacije, dodajte sobe ili jedinice. 
  • Nedostaje cijena: Svojim cjenicima još niste dodali cijenu. Kako biste ponovno bili dostupni za rezervaciju, dodajte barem jednu cijenu jednom od cjenika povezanih s vašom sobom ili jedinicom.
  • Cjenik zatvoren: Vaši su cjenici za taj datum zatvoreni. Kako biste ponovno bili dostupni za rezervaciju, otvorite barem jedan cjenik povezan s vašom sobom ili jedinicom.
  • Rasprodano: Sobe ili jedinice koje prodajete na Booking.com-u sve su već rezervirane na taj datum. Ako imate još raspoloživosti i želite da vaš objekt ponovno bude dostupan za rezervaciju, dodajte raspoloživost za svoje sobe ili jedinice.
  • Potpuno rezervirano: Sve su vaše sobe ili jedinice rezervirane na taj datum.

Je li vam ovaj članak koristan?