Postavljanje i ažuriranje cijena prema broju gostiju

Ažurirano prije 1 god. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Ako postavite cijene prema broju gostiju, moći ćete privući različite vrste gostiju kao što su solo putnici, parovi ili grupe. Riječ je o strategiji postavljanja cijena koja se u velikoj mjeri može prilagoditi različitom broju gostiju.


Sadržaj članka


Kako funkcioniraju cijene prema broju gostiju

Cijene prema broju gostiju omogućuju vam da prilagodite cijene za sobu ili jedinicu prema broju gostiju koji će boraviti u njoj. Moguće ih je jednostavno postaviti i ažurirati izravno u ekstranetu. Pratite ove korake kako biste ih omogućili za svoj smještajni objekt:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Cijene i raspoloživost, zatim odaberite Cijene prema broju gostiju
 3. Dodajte relevantne informacije i kliknite Spremi promjene

Da biste počeli upotrebljavati cijene prema broju gostiju, prvo trebate postaviti cijenu za osnovni kapacitet. Osnovni kapacitet zadani je kapacitet sobe ili jedinice. On predstavlja osnovnu cijenu ili cjenik i osnova je za izračun cijena za sve ostale vrste kapaciteta. Nakon što ga postavite, trebate odrediti pravila koja želite upotrebljavati za izračun cijena za svaku vrstu kapaciteta. Sustav zatim automatski prilagođava cijenu sobe ili jedinice na temelju tih pravila u vašoj lokalnoj valuti.

Možete postaviti fiksni postotak ili fiksni iznos koji želite dodati ili oduzeti kada se broj gostiju poveća ili smanji. To je prikazano u sljedećem primjeru:

Četverokrevetna soba sa standardnom cijenom

Cijena za jednog do četiri gosta: 100 €

Četverokrevetna soba s cijenom prema broju gostiju

Cijena za četiri gosta: 100 € 

Cijena za tri gosta: 90 € (-10%)

Cijena za dva gosta: 85 € (-15%)

Cijena za jednog gosta: 70 € (-30 €)

Vi određujete koja će se prilagođena cijena ponuditi gostima.

Pravila za postavljanje cijena za sve sobe ili jedinice koje ispunjavaju uvjete* mogu se konfigurirati u ekstranetu u dijelu Cijene i raspoloživost, pod stavkom Cijene prema broju gostiju.

Cijene prema broju gostiju dostupne su i partnerima koji pružaju uslugu povezivosti. Više informacija o postavljanju te opcije putem pružatelja usluga povezivosti možete pronaći ovdje.

* Cijene prema broju gostiju možete postaviti samo za sobe i jedinice u koje je moguće smjestiti više od jednog gosta. Maksimalni broj gostiju možete konfigurirati u ekstranetu tako da kliknete na Smještajni objekt, zatim na Podaci o smještajnim jedinicama.


Ažuriranje cijena prema broju gostiju u ekstranetu

Nakon što donesete odluku o preferiranim cijenama i pravilima za cijene prema broju gostiju, možete ih urediti i ažurirati u kalendaru u ekstranetu. To je moguće učiniti na dva načina. U nastavku ćete vidjeti obje opcije – provjerite koja odgovara onome što vam se prikazuje u ekstranetu i pratite odgovarajuće korake.

Imajte na umu da svaki korak morate zasebno provesti za svaku sobu ili jedinicu za koju želite postaviti cijene prema broju gostiju.

1. opcija: Prikaz kalendara u obliku popisa

Ako koristite prikaz kalendara u obliku popisa, pratite ove korake za promjenu cjenika sobe/jedinice na temelju cijena prema broju gostiju:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost, zatim na Kalendar.
 2. Odaberite cjenik sobe ili jedinice i kliknite na Uredi ispod vrste cjenika sobe/jedinice – možda će se pored njega nalaziti ikona.
 3. Prikazat će se skočni prozor na kojem će se prikazati postavke cijena prema broju gostiju. Pomoću preklopnog gumba možete aktivirati ili deaktivirati cijene prema broju gostiju i postaviti fiksni postotak ili fiksni iznos koji će se dodati ili oduzeti kada se broj gostiju poveća ili smanji.
 4. Kliknite Spremi kako biste dovršili postupak.

2. opcija: Kalendar s mjesečnim pregledom

Ovisno o vrsti vašeg objekta, možda će vam se prikazati mjesečni ili godišnji prikaz kalendara. Za obje vrste prikaza pratite sljedeće korake za uređivanje cijena prema broju gostiju:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost, zatim na Kalendar.
 2. Pod stavkom Otvori ili zatvori za rezervacije kliknite na Postavite cijenu prema broju gostiju.
 3. Prikazat će se skočni prozor na kojem će se prikazati postavke cijena prema broju gostiju. Pomoću preklopnog gumba možete aktivirati ili deaktivirati cijene prema broju gostiju i postaviti fiksni postotak ili fiksni iznos koji će se dodati ili oduzeti kada se broj gostiju poveća ili smanji.
 4. Kliknite Spremi kako biste dovršili postupak.

Ako imate poteškoća s postavljanjem cijena prema broju gostiju, obratite se našem timu za podršku partnerima na lokalni broj za podršku.

Je li vam ovaj članak koristan?