Postavljanje ili izmjena cijena jedinica

Ažurirano prije 1 god. | Vrijeme čitanja: 3 min
Spremi

Kako bi gosti vidjeli vaše raspoložive sobe ili jedinice na našoj platformi, morat ćete unijeti cijenu za svaku vrstu sobe ili jedinice. Te cijene možete postaviti za vrste soba ili jedinica u svom kalendaru u ekstranetu. 


Dodavanje ili uređivanje cijena soba ili jedinica u kalendaru u ekstranetu 

Cijenu sobe ili jedinice možete dodati ili urediti na sljedeći način. Cijene soba ili jedinica možete postaviti na prikazu popisa ili na mjesečnom pregledu kalendara. 

Slijedite ove korake da biste dodali ili uredili cijene jedinica na prikazu popisa na kalendaru

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Cijene i raspoloživost, a zatim na Kalendar
 3. Odaberite vrstu sobe ili jedinice za koju želite dodati ili urediti cijenu
 4. Odaberite datum za koji želite dodati ili urediti cijenu. Da biste odabrali više datuma, povucite plavo označeni odjeljak preko više polja.
 5. Uredite ili unesite cijenu u poljuCijena 
 6. Kliknite na Spremi

 

Slijedite ove korake da biste upotrijebili grupno uređivanje za brzo dodavanje ili uređivanje cijena soba ili jedinica na  prikazu popisa na kalendaru

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Cijene i raspoloživost, a zatim na Kalendar
 3. Kliknite na Grupno uređivanje pored vrste sobe ili jedinice za koju želite dodati ili urediti cijenu
 4. Unesite datume za koje želite dodati ili urediti cijenu
 5. Kliknite na Cijene
 6. Odaberite opciju Odaberite cjenik, a zatim unesite ili uredite cijenu
 7. Kliknite na Spremi
 8. Kliknite na X kako biste napustili Grupno uređivanje

 

Slijedite ove korake da biste dodali ili uredili cijene jedinica na mjesečnom pregledu na kalendaru:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Cijene i raspoloživost, a zatim na Kalendar
 3. Odaberite vrstu sobe ili jedinice za koju želite dodati ili urediti cijenu na padajućem izborniku
 4. Unesite datume za koje želite dodati ili urediti cijene u polja Početni datum i Zaključni datum ili povucite plavu ikonu da odaberete više datuma. Ako ne želite dodati zaključni datum, kliknite na Prilagođeni odabir datuma, a zatim označite polje pored opcije Bez zaključnog datuma.
 5. Kliknite na Otvoreno
 6. Dodajte ili uredite cijenu za vrstu sobe ili jedinice 
 7. Kliknite na Spremi

Je li vam ovaj članak koristan?