Postavljanje ograničenja ‘Nema dolazaka’ i ‘Nema odlazaka’

Ažurirano prije 2 god.
Spremi

Ograničenja vam pružaju način da postavite posebne uvjete za rezervacije koje primate. Ako na određene dane niste u mogućnosti obaviti prijavu ili odjavu gostiju, možete postaviti ograničenje Nema dolazaka ili Nema odlazaka kako biste spriječili dolazak ili odlazak gostiju na te datume.

Aktiviraj ograničenja sada


Sadržaj članka

Postavljanje ograničenja Nema dolazaka

Postavljanje ograničenja Nema odlazaka


Način na koji ćete postaviti ograničenje Nema odlazaka ili Nema dolazaka ovisi o prikazu kalendara koji upotrebljavate. Pogledajte snimke zaslona u nastavku kako biste provjerili koja od njih odgovara kalendaru u vašem ekstranetu te slijedite odgovarajuće korake.


Postavljanje ograničenja ‘Nema dolazaka’

Ograničenje Nema dolazaka onemogućuje goste da rezerviraju boravak s datumom prijave na datume koje ste odabrali. Gosti i dalje mogu rezervirati boravak ako imate aktivirano ovo ograničenje ako datum njihove prijave ne pada na ograničene datume.

Primjerice, ako ste postavili ograničenje Nema dolazaka za jedinicu/objekt za 24. studenog:

 • Gosti ne mogu rezervirati jedinicu/objekt za boravak od 24. do 26. studenog jer nije moguće obaviti prijavu 24. studenog
 • Gosti mogu rezervirati jedinicu/objekt za boravak od 21. do 26. studenog jer će doći na dan za koji nije postavljeno ograničenje Nema dolazaka

Ako ste za prikaz svog kalendara odabrali Prikaz popisa, pratite ove korake kako biste postavili ograničenje Nema dolazaka:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost ili Kalendar i cijene, a zatim kliknite na Kalendar.
 2. Pronađite jedinicu za koju želite postaviti ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za otvaranje padajućeg izbornika uz cjenik jedinice kako biste vidjeli sva svoja ograničenja. Popis možete proširiti i klikom na kućicu Ograničenja, koja se nalazi uz okvir za odabir datuma.
 3. U retku Nema dolazaka odaberite datum na koji želite onemogućiti prijavu. Za odabir više datuma odjednom povucite plavu oznaku kako biste označili sve datume na koje želite aktivirati ograničenje.
 4. Odaberite opciju Aktiviraj i onda kliknite na Spremi.
 5. Ako želite postaviti ovo ograničenje za više od jednog mjeseca unaprijed, kliknite na Grupno uređivanje i onda odaberite datume na koje želite postaviti ograničenje. Nakon toga kliknite na kućicu Ograničenja te odaberite cjenik i ograničenje Nema dolazaka. Za kraj kliknite na Aktiviraj i onda na Spremi promjene.

Kako biste postavili ograničenje Nema dolazaka ako ste za prikaz svog kalendara odabrali Mjesečni pregled, pratite ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost ili Kalendar i cijene, a zatim kliknite na Kalendar.
 2. Odaberite datum na koji želite onemogućiti prijavu. Za odabir više datuma odjednom povucite plavu oznaku kako biste označili sve datume na koje želite aktivirati ograničenje.
 3. U izborniku s desne strane skrolajte dolje do Prilagođena ograničenja.
 4. Označite kućicu uz Nema dolazaka i kliknite na Spremi.

Postavljanje ograničenja ‘Nema odlazaka’

Ograničenje Nema odlazaka onemogućuje goste da rezerviraju boravak s datumom odjave na datume koje ste odabrali. Gosti i dalje mogu rezervirati boravak ako imate aktivirano ovo ograničenje ako datum njihove odjave ne pada na ograničene datume.

Primjerice, ako postavite ograničenje Nema odlazaka za jedinicu/objekt na 24. studenog:

 • Gosti neće moći rezervirati jedinicu/objekt za boravak od 21. do 24. studenog jer nije moguće obaviti odjavu 24. studenog
 • Gosti će moći rezervirati jedinicu/objekt za boravak od 21. do 26. studenog jer se odjavljuju na dan koji nema postavljeno ograničenje Nema odlazaka

Ako ste za prikaz kalendara odabrali Prikaz popisa, ograničenje Nema odlazaka možete postaviti prateći ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost ili Kalendar i cijene, a zatim kliknite na Kalendar.
 2. Pronađite jedinicu za koju želite postaviti ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za otvaranje padajućeg izbornika uz cjenik jedinice kako biste vidjeli sva svoja ograničenja. Popis možete proširiti i klikom na kućicu Ograničenja, koja se nalazi uz okvir za odabir datuma.
 3. U retku Nema odlazaka odaberite datum na koji želite onemogućiti odjavu. Za odabir više datuma odjednom povucite plavu oznaku kako biste označili sve datume na koje želite aktivirati ograničenje.
 4. Odaberite opciju Aktiviraj i onda kliknite na Spremi.
 5. Ako želite postaviti ovo ograničenje za više od jednog mjeseca unaprijed, kliknite na Grupno uređivanje i onda odaberite datume na koje želite postaviti ograničenje. Nakon toga kliknite na kućicu Ograničenja te odaberite cjenik i ograničenje Nema odlazaka. Za kraj kliknite na Aktiviraj i onda na Spremi promjene.

Ako upotrebljavate mjesečni pregled kalendara i želite postaviti ograničenje Nema odlazaka za određeni datum, slijedite korake u nastavku:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na Cijene i raspoloživost ili Kalendar i cijene, a zatim kliknite na Kalendar.
 2. Odaberite datum na koji želite onemogućiti odjavu. Za odabir više datuma odjednom povucite plavu oznaku kako biste označili sve datume na koje želite aktivirati ograničenje.
 3. U izborniku s desne strane skrolajte dolje do Prilagođena ograničenja.
 4. Označite kućicu uz Nema odlazaka i kliknite na Spremi

Je li vam ovaj članak koristan?