Ažurirajte raspoloživost u kalendaru putem Pulse aplikacije

Ažurirano prije 2 god. | Vrijeme čitanja: 7 min
Spremi

Možete ažurirati svoju raspoloživost za pojedinačne datume ili više njih koristeći se Pulse aplikacijom na svom iOS ili Android uređaju.

U Pulse aplikaciji možda koristite stari ili novi kalendar. Provjerite koji kalendar koristite usporedbom snimki zaslona u nastavku s onime što vidite u Pulse aplikaciji, a zatim pratite odgovarajuće korake za ažuriranje svoje raspoloživosti.


Sadržaj članka


Kako prepoznati svoj kalendar

 

Trenutačno smo u procesu prebacivanja partnera sa starog kalendara u Pulse aplikaciji na novi kalendar, pa neki od vas još vide stari kalendar. Proučite snimke zaslona u nastavku kako biste provjerili koji kalendar koristite te koje korake trebate pratiti kako biste ažurirali svoju raspoloživost.


Stari kalendar

 

Pratite korake u nastavku kako biste ažurirali svoju raspoloživost u starom kalendaru u Pulse aplikaciji.

Izmjena pojedinačnih datuma u starom kalendaru

 1. Otvorite Pulse aplikaciju
 2. Ako imate iOS uređaj, dodirnite opciju Raspoloživost pri dnu ekrana
 3. Ako imate Android uređaj, dodirnite ikonu kalendara pri vrhu ekrana
 4. Odaberite datum za koji želite ažurirati raspoloživost
 5. Skrolajte prema dolje do kategorije jedinice koju želite ažurirati
 6. Dodirnite + ili - kako biste promijenili broj jedinica za prodaju
 7. Vaše će izmjene biti automatski spremljene

Izmjena više datuma odjednom u starom kalendaru

 1. Otvorite Pulse aplikaciju
 2. Ako imate iOS uređaj, dodirnite opciju Raspoloživost pri dnu ekrana
 3. Ako imate Android uređaj, dodirnite ikonu kalendara pri vrhu ekrana
 4. Dodirnite opciju Uredi više datuma ispod kalendara
 5. Odaberite raspon datuma za koji želite ažurirati raspoloživost
 6. Dodirnite Izmijeni raspoloživost kako biste spremili izmjene
 7. Odaberite vrstu jedinice koju želite ažurirati ili prvo odaberite objekt, a zatim vrstu jedinice ako imate više objekata na istom računu
 8. Dodirnite + ili - kako biste promijenili broj jedinica za prodaju
 9. Ako imate iOS uređaj, dodirnite Spremi za spremanje izmjena
 10. Ako imate Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu za dovršetak unosa izmjena

Ne zaboravite učitati cijene za sve datume koje ste učinili raspoloživima. Jedinice su otvorene/raspoložive za rezervacije samo ako imaju postavljenu cijenu. Gosti mogu rezervirati smještaj do 16 mjeseci unaprijed – omogućite im da vide vaš objekt i da ga mogu rezervirati.

Saznajte kako preuzeti našu Pulse aplikaciju za upravljanje objektima.


Novi kalendar

Pratite korake u nastavku kako biste ažurirali svoju raspoloživost u novom kalendaru u Pulse aplikaciji.

Izmjena pojedinačnih datuma u novom kalendaru

 1. Otvorite Pulse aplikaciju na svom iOS ili Android uređaju
 2. Dodirnite stavku Raspoloživost
 3. Ako imate jednu vrstu jedinice, odmah prijeđite na korak 9
 4. Ako imate više vrsta jedinica, prijeđite na korak 7
 5. Ako imate više objekata, prijeđite na korak 6
 6. Dodirnite objekt za koji želite ažurirati raspoloživost
 7. Ako pregledavate datume u kalendaru, prvo odaberite vrstu jedinice koju želite urediti dodirom pripadajućeg kalendara
 8. Ako pregledavate datume na popisu, skrolajte dolje do datuma koji želite urediti, a zatim prijeđite na korak 10
 9. Dodirnite datum za koji želite unijeti izmjene
 10. Dodirnite + ili - kako biste promijenili broj jedinica za prodaju
 11. Ako koristite iOS uređaj, dodirnite gumb Spremi pri dnu ekrana kako biste dovršili unos izmjena ili dodirnite opciju Poništi ako ne želite spremiti izmjene
 12. Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu ekrana za spremanje izmjena ili dodirnite strelicu u gornjem lijevom kutu i zatim dodirnite opciju Odbaci ako ne želite spremiti izmjene

Izmjena više datuma odjednom u novom kalendaru

 1. Otvorite Pulse aplikaciju na svom iOS ili Android uređaju
 2. Dodirnite stavku Raspoloživost
 3. Ako imate jednu vrstu jedinice, prijeđite na korak 9
 4. Ako imate više vrsta jedinica, prijeđite na korak 7
 5. Ako imate više objekata, prijeđite na korak 6
 6. Dodirnite objekt za koji želite ažurirati raspoloživost
 7. Ako pregledavate datume u kalendaru, prvo odaberite vrstu jedinice koju želite urediti dodirom pripadajućeg kalendara
 8. Ako pregledavate datume u obliku popisa, skrolajte prema dolje do datuma koji želite urediti i dodirnite vrstu jedinice koju želite ažurirati
 9. Dodirnite opciju Uredite više datuma
 10. Odaberite raspon datuma za koji želite unijeti izmjene
 11. Dodirnite opciju Uredi raspoloživost
 12. Dodirnite + ili - kako biste promijenili broj jedinica za prodaju
 13. Ako koristite iOS uređaj, dodirnite gumb Spremi pri dnu ekrana kako biste dovršili unos izmjena ili dodirnite opciju Poništi ako ne želite spremiti izmjene
 14. Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu ekrana za spremanje izmjena ili dodirnite strelicu u gornjem lijevom kutu i zatim dodirnite opciju Odbaci ako ne želite spremiti izmjene

Je li vam ovaj članak koristan?