Korisnički račun i prijava

Saznajte kako izraditi, postaviti i upravljati korisničkim računima za prijavu na Booking.com, porukama gostiju i obavijestima o rezervacijama u ekstranetu ili Pulse aplikaciji.

Je li vam ovaj članak koristan?