Kako kreirati i upravljati korisničkim računima u ekstranetu?

Osvježeno prije 1 mjesec
Spremi članak

Ekstranetu smo dodali novu opciju koja pojednostavljuje upravljanje korisničkim računima vašeg objekta.*

Više nećete morati dijeliti svoje korisničko ime i lozinku sa svojim kolegama. Umjesto toga sada možete kreirati dodatne korisničke račune članovima svog tima i svakom korisniku možete odrediti drukčija pristupna prava. Opciji može pristupiti samo ‘administrator’ vašeg objekta. To je korisnik kojeg ste vi predložili ili smo mi procijenili da je najprikladniji za kreiranje ili upravljanje korisničkim računima.

Za kreiranje ili upravljanje korisničkim računima vašeg objekta, administrator može pratiti sljedeće upute:

  1. Idite u ekstranet Booking.com-a i kliknite na ‘Račun’ u gornjem desnom kutu.
  2. U padajućem izborniku odaberite ‘Upravljanje korisničkim računima’.
  3. Vidjet ćete prikaz svih korisnika, njihova pristupna prava i datum zadnje prijave.
  4. Za uređivanje postojećih prava, brisanje korisnika ili dodjeljivanje novog administratora, kliknite na ‘Uredi’.

     

    ili

    Za kreiranje novog korisnika, kliknite na ‘Dodaj novog korisnika’. To može biti potpuno novi korisnik ili netko tko već ima pristup drugom računu u ekstranetu.

Account_and_permission_-_PHC_01.png

*Ovisno o vrsti vašeg objekta, ova opcija možda još nije vidljiva.

Idi u ekstranet

ODJELJCI ČLANKA:


Kako mogu postojećem korisniku ekstraneta omogućiti pristup korisničkom računu mog objekta, ali ograničiti mu pristup određenim stavkama kao što su ‘Rezervacije’?

Kada pozovete postojećeg korisnika ekstraneta da pristupi vašem objektu, bit će vam prikazana trenutačna pristupna prava tog korisnika. Kada korisnik prihvati vašu pozivnicu, moći ćete mijenjati njegova pristupna prava. Međutim, sve izmjene njegovih pristupnih prava primijenit će se na sve objekte kojima taj korisnik ima pristup. Nije moguće kreirati različita pristupna prava za svaki objekt posebno. Međutim, možete pozvati korisnika i kreirati novi korisnički račun koji će zadržati pristupna prava koja im želite dati za svoj objekt.  


Mogu li u svom ekstranetu vidjeti točno koje je izmjene određeni korisnik unio?

Nećete moći vidjeti što je pojedinačni korisnik napravio u ekstranetu. Ako imate problema ili pitanja, molimo, kontaktirajte svoj lokalni tim za podršku.


Za koje stavke u ekstranetu mogu postaviti dopuštenja?

Postavljanjem pristupnih prava možete ograničiti pristup sljedećim stavkama: Račun, Poruke, Financije, Podaci o objektu, Reervacije, Promotivne ponude i Cijene i raspoloživost (ili Kalendar i cijene, ovisno o vrsti vašeg objekta). Možete postaviti posebna pristupna prava za pojedinačne stavke korištenjem 'Da/Ne' pomičnog gumba. Ako je pristup odobren, korisnik će moći vidjeti i uređivati sve unutar te stavke.  


Mogu li kreirati korisnički račun u kojem bi korisnici mogli samo vidjeti, ali ne i uređivati podatke u ekstranetu?

Kada kreirate korisnički račun, možete postaviti pristupna prava za pojedinačne stavke u ekstranetu. Kada je pristup omogućen, korisnik će moći vidjeti i uređivati sve unutar te stavke.  


Mogu li ponovno poslati pozivnicu putem e-pošte ako je prva pozivnica slučajno obrisana ili nije uopće primljena?

Ako je pozivnica obrisana ili nije primljena, možete jednostavno kreirati novi korisnički račun i ponovno pozvati istu osobu. Prethodna će pozivnica automatski isteći nakon 7 dana i taj će korisnik nestati s vašeg popisa.  


Mogu li kreirati zajednički korisnički račun za svoj tim?

Moguće je, ali preporučujemo vam da kreirate zasebne korisničke račune za svakog korisnika ekstraneta. Tako ćete imati bolji pregled nad korisnicima koji imaju pristup i mogućnost unošenja izmjena pojedinim stavkama.  


Mogu li korisniku privremeno ograničiti pristup ekstranetu?

U bilo kojem trenutku možete korisniku ograničiti pristup ekstranetu. Ako poslije ponovno poželite dodati korisnika, možete ga ponovno pozvati klikom na gumb ‘Dodaj novog korisnika’.  


Mogu li prilikom ažuriranja korisničkog računa vidjeti ima li korisnik pristup drugim objektima i kojima?

Prilikom unošenja izmjena pristupnim pravima, prije nego što potvrdite izmjene, dobit ćete upozorenje o tome hoće li izmjena utjecati na druge objekte. Zbog sigurnosnih razloga ne možemo navesti nazive drugih objekata kojima korisnik također ima pristup. Sve izmjene koje unosite za korisničke račune koji imaju pristup više objekata utjecat će na pristupna prava za sve objekte na tom računu.  


Gdje mogu urediti ostale podatke osim pristupnih prava, npr. adresu e-pošte ili telefonski broj?

‘Administrator’ može unositi izmjene pristupnim pravima korisnika samo za prava u ekstranetu. Za izmjene podataka o korisnicima (adresa e-pošte ili telefonski broj), molimo, javite se svom lokalnom timu za podršku.  


Može li objekt imati više od jednog 'administratora’?

Moguće je postaviti više administratora za objekt. Svaki postojeći administrator može kreirati dodatne administratorske račune klikom na gumb 'Uredi' kod odabranog korisnika. Administrator će uvijek automatski imati pristup svim stavkama.  

Što mislite o ovoj stranici?