Dodavanje smještajnih objekata i korisnika glavnom korisničkom računu

Ažurirano prije 5 mj. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Glavni korisnički račun povezan je s vašim partnerskim ugovorom s nama i smještajnim objektima povezanima s tim ugovorom. Ne možete dodati smještajne objekte koji nisu povezani s partnerskim ugovorom niti ukloniti administratorska prava pristupa glavnim korisničkim računima.


Sadržaj članka:


Kako provjeriti imate li glavni korisnički račun

Slijedite ove korake kako biste provjerili koju vrstu korisničkog računa imate: 

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Ako imate glavni korisnički račun, ispod vašeg će imena pisati ‘Glavni korisnički račun’.

Dodavanje smještajnih objekata glavnom korisničkom računu

Smještajne objekte možete dodati glavnom korisničkom računu ako su oni dio istog partnerskog ugovora. Ako nisu, morate otvoriti novi korisnički račun koji nije glavni da biste ih dodali.

 

Dodavanje smještajnih objekata pod istim ugovorom

Nakon što potvrdite da imate glavni korisnički račun, možete mu dodati smještajne objekte pod istim partnerskim ugovorom. Prvo morate dodati smještajne objekte na našu platformu slijedeći ove korake:

 1. Idite na join.booking.com – provjerite jeste li prijavljeni na svoj korisnički račun za partnere
 2. Pod Dodajte novi objekt kliknite na Krenite
 3. Odaberite smještajni objekt koji želite registrirati, a zatim kliknite na Registracija smještajnog objekta
 4. Slijedite postupak registracije odgovarajući na pitanja

Ako je smještajni objekt koji želite dodati glavnom korisničkom računu dio istog ugovora, preporučujemo da kontaktirate lokalni tim za podršku partnerima. Oni mogu dodati novi smještajni objekt glavnom korisničkom računu.

 

Dodavanje smještajnih objekata koji nisu pod istim ugovorom

Ako smještajni objekt koji želite dodati nije dio istog ugovora, za taj objekt možete otvoriti novi korisnički račun koji nije glavni slijedeći ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim odaberite Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Odaberite Dodajte korisnika
 4. U izborniku odaberite Novi korisnik i kreirajte novog korisnika s različitim podacima za prijavu
 5. Dodajte smještajni objekt korisničkom računu novog korisnika

Dodavanje korisnika smještajnom objektu

Korisnicima možete dati pristup ekstranetu smještajnog objekta, čak i ako nisu dio partnerskog ugovora. To možete učiniti za korisnike koji već imaju korisničke račune koji nisu glavni, kao i za one koji imaju glavne korisničke račune, ali nemaju pristup vašem smještajnom objektu u ekstranetu.

 

Dodavanje postojećih korisnika s korisničkim računima koji nisu glavni

Možete dodati korisnike koji već imaju korisničke račune koji nisu glavni slijedeći ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim odaberite Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Odaberite Dodajte korisnika
 4. Odaberite Postojeći korisnik i unesite podatke o korisničkom računu koji nije glavni (korisničko ime i adresu e-pošte)
 5. Kliknite na Prikaži pristupna prava

 

Dodavanje novih korisnika s glavnim korisničkim računima

Ako netko već ima glavni korisnički račun, možete ga pozvati da otvori korisnički račun koji nije glavni za pristup informacijama vašeg smještajnog objekta u ekstranetu. Pratite sljedeće korake kako biste to učinili:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Odaberite Dodajte korisnika
 4. Odaberite Novi korisnik te unesite ime i adresu e-pošte osobe koju želite dodati
 5. Kliknite na Sljedeći korak: Postavite pristupna prava
 6. Odaberite stavke za koje želite omogućiti pristup toj osobi
 7. Kliknite na Pošalji pozivnicu da biste toj osobi poslali e-poruku s pozivnicom

Nakon otvaranja e-poruke i prihvaćanja pozivnice, ta će osoba moći kreirati novi korisnički račun. Nova osoba trebala bi koristiti drukčije ime za prijavu od onog koje je koristila za svoj glavni korisnički račun. Nakon dovršetka registracije nova osoba treba s vama podijeliti korisničko ime i adresu e-pošte kako biste je mogli dodati svom smještajnom objektu.

Je li vam ovaj članak koristan?