Iskoristite naš vodič koji se temelji na podacima i privucite potražnju za kasnu sezonu.

Kako dodati nove korisnike u svoj korisnički račun u ekstranetu

Ažurirano prije 1 god. | Vrijeme čitanja: 10 min
Spremi

Kako biste pojednostavili upravljanje korisničkim računima u ekstranetu svog objekta, možete kreirati više računa sa zasebnim pristupnim pravima za svakog člana tima.

To mogu učiniti samo „administratori“ vašeg objekta. To su korisnici koje ste vi odabrali ili koje smo mi odredili kao najprikladnije za kreiranje korisničkih računa i upravljanje njima.


Sadržaj članka


Kreiranje korisničkih računa u ekstranetu

 

Za kreiranje novog korisničkog računa za svoj objekt administrator treba slijediti korake u nastavku.

Ako osoba koju želite pozvati nema korisnički račun u ekstranetu ili ima samo glavni račun:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun, a zatim na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Kliknite na Dodaj korisnika
 4. Ispunite polja Ime i E-pošta za novog korisnika kojeg želite pozvati
 5. Kliknite na Sljedeći korak: postavljanje pristupnih prava
 6. Odaberite pristupna prava koja želite dodijeliti novom korisničkom računu, a zatim kliknite na Pošalji poziv

Novi korisnik primit će pozivnicu putem e-poruke. Potom može kliknuti na link u poruci za prihvaćanje poziva i kreiranje novog korisničkog računa u ekstranetu. Ako korisnik nije primio e-poruku, ponovite prethodno navedene korake kako biste ga ponovno pozvali.

Nakon što korisnik kreira svoj račun u ekstranetu, možete slijediti upute u nastavku kako biste dodali tog korisnika svom objektu pomoću njegovog korisničkog imena i adrese e-pošte.

Sve dok novi korisnik ne prihvati pozivnicu, njegov status bit će na čekanju, što ćete moći vidjeti na svom popisu korisnika u ekstranetu. Ako novi korisnik ne odgovori na pozivnicu u roku od sedam dana, pozivnici će isteći rok te će korisnik nestati s popisa.

Ako osoba koju želite pozvati već ima korisnički račun u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun, a zatim na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 3. Kliknite na Dodajte korisnika, a zatim na Postojeći korisnik
 4. Unesite korisničko ime i adresu e-pošte osobe koju želite pozvati
 5. Kliknite na Prikaži pristupna prava

Upravljanje korisničkim računima u ekstranetu

 

Administrator može urediti pristupna prava, dodijeliti administratorska prava ili ukloniti korisnika iz vašega objekta pomoću sljedećih koraka:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun
 3. Kliknite na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima i vidjet ćete pregled svih korisnika te njihova pristupna prava i zadnji datum prijave
 4. Kliknite na Uredi pored računa koji želite urediti
 5. Da biste prilagodili prava korisnika, kliknite na Uredi pristupna prava, odaberite pristupna prava koja želite dodijeliti novom korisničkom računu, a zatim kliknite na Uredi
 6. Ako želite nekom korisniku dodijeliti ulogu administratora, kliknite na Dodijelite administratorska prava, a zatim kliknite na Da, potvrdi
 7. Ako želite ukloniti neki korisnički račun iz svojeg objekta, kliknite na Ukloni korisnika , a zatim na Ukloni korisnika [korisničko ime]

Prilagođavanje prava

Administratori mogu drugim korisnicima dodijeliti ili oduzeti pristupna prava za ekstranet. Kako biste izmijenili podatke koji nisu povezani s pristupom ekstranetu, primjerice adresu e-pošte ili telefonski broj korisnika, kontaktirajte nas putem poruka u ekstranetu.

Možete slijediti prethodno navedene korake kako biste ograničili pristup ovim dijelovima ekstraneta:

 • Kalendar i raspoloživost (odnosno Cijene i raspoloživost)
 • Poruke
 • Financije
 • Smještajni objekt (odnosno Podaci o objektu)
 • Rezervacije
 • Račun
 • Promotivne ponude

Sve izmjene prava korisnika primijenit će se na svim objektima kojima korisnik ima pristup.

Nije moguće kreirati zasebna prava za pojedini objekt za nositelja grupnog korisničkog računa. Međutim, možete pozvati korisnika da kreira novi korisnički račun kako biste mu mogli dodijeliti određena prava za svoj objekt.


Više o glavnim računima 

 

Glavni račun povezan je s ugovorom o suradnji između nas i određenih objekata.

To znači da ne možete dodati objekt glavnom računu ako taj objekt nije obuhvaćen ugovorom.

To također znači da ne možete dodati druge objekte glavnom računu ili ih ukloniti iz njega ako nisu dio ugovora. Ne možete promijeniti ni administratorska pristupna prava za glavni račun.

Provjera vrste računa

Možete provjeriti imate li glavni račun tako da slijedite sljedeće korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun
 3. Kliknite na Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima
 4. Potražite svoje ime na popisu korisničkih računa

Ako imate glavni račun, ispod vašeg će imena pisati Glavni račun.


Dodavanje smještajnog objekta glavnom računu

 

Ako objekt koji želite dodati još nije registriran na našoj platformi, najprije ga morate dodati tako da slijedite upute iz ovog članka.

Ako je objekt koji želite dodati dio istog pravnog subjekta kao i onaj koji je povezan s vašim glavnim računom, kontaktirajte nas putem poruka u ekstranetu kako bismo ga mogli dodati.

Ako objekt koji želite dodati nije dio istog pravnog subjekta, ne možete ga dodati svom glavnom računu. Za taj ćete objekt trebati kreirati zaseban korisnički račun (koji nije glavni račun) pomoću koraka navedenih u odjeljku ovog članka naslovljenom „Ako osoba koju želite pozvati nema korisnički račun u ekstranetu ili ima samo glavni račun". Ne zaboravite odabrati korisničko ime koje se razlikuje od onog koje koristite za svoj glavni račun.


Dodavanje korisnika s glavnim računom smještajnom objektu

 

Svom objektu ne možete dodati korisnika s glavnim računom ako objekti ne pripadaju istom pravnom subjektu. Kako bi taj korisnik pristupio ekstranetu vašega objekta, trebat će imati zaseban korisnički račun (koji nije glavni račun).

Ako korisnik nema zaseban korisnički račun (koji nije glavni račun), može ga kreirati pomoću koraka navedenih u odjeljku ovog članka naslovljenom „Ako osoba koju želite pozvati nema korisnički račun u ekstranetu ili ima samo glavni račun". Korisnik treba odabrati korisničko ime koje se razlikuje od onog koje koristi za svoj glavni račun.

Ako korisnik ima i korisnički račun koji nije glavni račun, možete ga dodati svom objektu pomoću koraka navedenih u odjeljku ovog članka naslovljenom „Ako osoba koju želite pozvati već ima korisnički račun u ekstranetu" u ovom članku.


Kreiranje pristupnih prava za ekstranet i upravljanje njima pomoću Pulse aplikacije

 

Putem Pulse aplikacije ne možete kreirati korisničke račune i upravljati njima u ekstranetu. Te promjene možete napraviti samo putem ekstraneta, ali one će se odraziti i u Pulse aplikaciji, i to na sljedeći način:

 

Ograničena pristupna prava 

Ograničenja u ekstranetu

Ograničenja u Pulse aplikaciji

Kalendar i raspoloživost

 • Bez pristupa kalendaru za Cijene i raspoloživost 
 • Bez pristupa stranici Uvjeti pod karticom Smještajni objekt u ekstranetu
 • Bez pristupa Raspoloživosti
 • Bez kartica s prikazom aktivnosti povezanih s raspoloživošću (za rasprodane jedinice, skoro rasprodane jedinice i dugoročnu raspoloživost) 
 • Bez automatskih obavijesti povezanih s raspoloživošću (za rasprodane jedinice i skoro rasprodane jedinice)

Poruke

 • Bez pristupa porukama u kartici Poruke
 • Bez kartica s prikazom aktivnosti ili automatskih obavijesti povezanih s porukama

Financije

 • Bez pristupa stranicama pod karticom Financije
 • Bez pristupa odjeljku Računi u sklopu Financija pod karticom Više

Podaci o objektu

 • Bez pristupa stranicama pod karticom Smještajni objekt
 • Bez pristupa odjeljku Podaci o objektu pod karticom Više

Rezervacije

 • Bez pristupa Porukama gostiju u kartici Poruke
 • Bez pristupa stranicama pod karticom Rezervacije
 • Bez rezultata povezanih s rezervacijama prilikom pretraživanja u ekstranetu
 • Bez pristupa detaljima rezervacije
 • Bez pristupa Rezervacijama i Porukama
 • Bez rezultata povezanih s rezervacijama prilikom pretraživanja

Račun

 • Bez pristupa određenim pravima povezanima s objektom pod karticom Račun
 

Promotivne ponude

 • Bez pristupa stranicama pod karticom Promotivne ponude
 • Bez pristupa Pretraživaču promotivnih ponuda pod karticom Više

Je li vam ovaj članak koristan?