Booking.com-ovi standardi za dobrobit životinja za pružatelje smještaja

Ažurirano prije 1 god. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Naša je misija u Booking.com-u olakšati svima da istraže svijet. Smatramo da to treba učiniti uz poštovanje, prihvaćanje i svijest o ljudima, životinjama, zajednicama i okolišu na ovom svijetu. Kao predvodnik u branši imamo odgovornost preuzeti vodeću poziciju u razvoju održivog turizma i pomoći osigurati da će u ljepotama ovoga svijeta moći uživati i buduće generacije.


Sadržaj članka


Model Pet prava

Naši standardi za dobrobit životinja inspirirani su modelom Pet prava kojim se opisuju osnovne potrebe životinja o kojima skrbe ljudi. Prema tom su modelu ljudi životinjama dužni osigurati sljedeće:

 1. Pravo na hranu i vodu putem slobodnog pristupa svježoj vodi i odgovarajućoj hrani, što će omogućiti zdrav razvoj i život
 2. Pravo na udoban smještaj osiguravanjem života u prikladnoj okolini, uključujući osiguran zaklon i ugodno mjesto za odmor
 3. Pravo na život bez boli, ozljeda i bolesti tretiranjem životinja s poštovanjem, osiguravanjem stručne skrbi za životinje i pristupa veterinarskoj skrbi
 4. Pravo na izražavanje prirodnog ponašanja osiguravanjem života u prikladnom prostoru, okruženja koje je slično prirodnom staništu životinje te omogućavanjem društva sa životinjama iste vrste
 5. Pravo na život bez straha i opasnosti osiguravanjem života u uvjetima i skrbi koji će spriječiti psihičke patnje

Model Pet domena

Model Pet prava koristimo uz model Pet domena kako bismo kreirali sveobuhvatnije standarde za dobrobit životinja. I dok nam model Pet prava omogućuje da odgovorimo na osnovne potrebe životinja, modelom Pet domena aktivno se promovira pozitivna dobrobit životinja, koja podrazumijeva mnogo više od zadovoljavanja osnovnih potreba, kao što je pošteno postupanje prema životinjama. Prema tom modelu sve životinje koje dolaze u situacije u kojima dolazi do interakcije između ljudi i životinja imaju pravo na:

 1. Prehrana – čimbenici koji uključuju pristup životinje dovoljnoj količini izbalansirane, raznolike i čiste hrane i vode
 2. Okoliš – čimbenici koji omogućavaju udobnost putem odgovarajuće temperature, podloge, prostora, zraka, mirisa, razine buke i predvidljivosti
 3. Zdravlje – čimbenici koji omogućavaju dobro zdravstveno stanje bez bolesti, ozljeda, oštećenja i održavanje dobre razine kondicije
 4. Ponašanje – čimbenici koji pružaju raznolike, nove i zanimljive izazove u okolišu putem osjetilnih podražaja, istraživanja, pronalaska hrane, povezivanja s drugim životinjama, igranja, povlačenja i ostalih ponašanja
 5. Mentalno stanje – osiguravanjem pozitivnih situacija u okviru prethodnih četiriju funkcionalnih domena na mentalno stanje životinje pozitivno bi se trebalo djelovati izazivanjem uglavnom pozitivnih stanja, kao što su ugoda, udobnost ili vitalnost, uz smanjivanje negativnih stanja kao što su strah, frustracija, glad, bol ili dosada

S kim nećemo surađivati 

Imajući na umu Pet sloboda, Booking.com neće surađivati sa smještajnim objektima koji nude ili promoviraju sljedeće atrakcije u okviru cijene jedinice:

 • izravnu interakciju s divljim životinjama određenih vrsta*
 • nastupe, događanja i cirkuse sa životinjama u kojima nastupaju divlje životinje određenih vrsta*
 • borbe životinja bilo koje vrste (npr. borbe medvjeda, hrvanje s krokodilima/aligatorima, borbe pijetlova, borbe bikova)
 • utrke životinja bilo koje vrste (npr. utrke konja, utrke hrtova, utrke nojeva, rodea, polo sa slonovima)
 • trofejni lov i lov životinja uzgojenih za trofejni lov
 • jahanje divljih životinja (npr. jahanje slonova, jahanje nojeva)
 • posjete akvarijima s kitovima i dupinima u zatočeništvu
 • posjete objektima u kojima se divlje životinje uzgajaju s namjerom proizvodnje komercijalnih proizvoda, uključujući, ali se ne ograničavajući na, farme krokodila, farme cibetki za proizvodnju kave, farme za proizvodnju medvjeđe žuči, farme kornjača, farme tigrova i farme zmija
 • posjete mjestima na kojima posjetitelji mogu kupiti proizvode dobivene od divljih životinja (npr. kornjačin oklop, kornjačino meso, zmijsku kožu, krokodilske glave)

* Na mjestima gdje je navedeno ‘divlje životinje određenih vrsta’, to se odnosi na sljedeće životinje:

 • morske sisavce (uključujući dupine, morževe, morske lavove, kitove i pliskavice)
 • slonove
 • medvjede
 • velike mačke (uključujući lavove, tigrove, leoparde i geparde)
 • orangutane i ostale primate
 • ljenivce
 • ptice grabljivice
 • gmazove

S kim ćemo surađivati

Booking.com će surađivati s partnerima koji nude ili promoviraju sljedeće atrakcije u okviru cijene jedinice:

 • posjete utočištima i skloništima za životinje koji djeluju u najboljem interesu životinja
 • posjete zoološkim vrtovima i akvarijima koji su članovi akreditiranog tijela (npr. WAZA, EAZA ili AIZA) i koji posluju u skladu s našim standardima
 • posjete lokacijama na kojima posjetitelji mogu promatrati divlje životinje u (polu)prirodnom okruženju
 • odgovornim organizatorima ekološki prihvatljivih obilazaka koji čuvaju okoliš i održavaju dobrobit uključenih životinja s naglaskom na obrazovanje
 • koji nude obilaske s odgovornim promatranjem kitova i dupina
 • odgovorne safarije za divlje životinje – promatranje divljih životinja u njihovom prirodnom okruženju
 • jahanje ili interkaciju s pripitomljenim životinjama (npr. jahanje konja), sve dok se pridržavaju naših standarda

Je li vam ovaj članak koristan?