Obvezna procjena vrste domaćina (profesionalni iznajmljivač ili privatni domaćin)

Ažurirano prije 6 mj.
Spremi

U skladu s novim propisima Booking.com mora zatražiti od određenih smještajnih partnera da se izjasne kao profesionalni iznajmljivači ili privatni domaćini (fizičke osobe).

Stoga je od 16. lipnja 2020. godine obvezno s korisnicima podijeliti informaciju o tome je li domaćin profesionalni iznajmljivač ili privatni domaćin (fizička osoba).


Tablica sadržaja

Objašnjenje što je profesionalni iznajmljivač, a što privatni domaćin (fizička osoba)

Zašto to moram učiniti?

Što moram učiniti?

Što točno znači ‘zaštita korisnika’?

Kakav utjecaj vrsta domaćina može imati na moje poslovanje?

Zašto je u izjavi već označena stavka ‘profesionalni iznajmljivač’?


Objašnjenje što je profesionalni iznajmljivač, a što privatni domaćin (fizička osoba)

  • Profesionalni iznajmljivač: Svaka strana koja iznajmljuje svoj smještajni objekt ili smještajne objekte u svrhe povezane sa svojom primarnom strukom, obrtom ili profesijom (npr. iznajmljivanje smještaja primarna je poslovna aktivnost ili objektom upravlja tvrtka za upravljanje objektima).
  • Privatni domaćin (fizička osoba): Svaka strana koja iznajmljuje svoj smještajni objekt ili smještajne objekte u svrhe koje nisu povezane s njihovom primarnom strukom, obrtom ili profesijom (npr. iznajmljivanje smještaja dodatni je posao ili je objekt otvoren samo povremeno ili tijekom sezone).

Napomena: Obično je u situacijama gdje je najam smještaja primarni izvor prihoda osobe koja upravlja objektom riječ o profesionalnim iznajmljivačima. Booking.com neće sudjelovati u odabiru vrste domaćina, već to moraju učiniti vlasnici ili upravitelji objekata.
 

Zašto to moram učiniti?

Informacija o vrsti domaćina mora se prikazivati na stranicama objekata na Booking.com-u korisnicima iz Europske ekonomske zajednice (EEZ) koji pretražuju ili rezerviraju smještaj na stranicama i u aplikacijama Booking.com-a.

Ti će korisnici u relevantnim situacijama moći vidjeti da ‘Objektom upravlja domaćin (fizička osoba)’. Osim ako to nije posebno naglašeno, u situacijama u kojima objektom upravlja profesionalni iznajmljivač, dodatne informacije neće biti prikazane.

Napomena: Ova informacija potječe od smještajnog partnera i Booking.com nije obvezan provjeriti zakonski status tih izjava. 

Što moram učiniti?

Određeni smještajni partneri obvezni su izjasniti se jesu li profesionalni iznajmljivači ili privatni domaćini (fizičke osobe).

To je potrebno napraviti samo jednom, osim ako se status partnera ne promijeni (npr. najam smještaja postane primarna djelatnost ili smještajni objekt odustane od primarne djelatnosti i postane privatni domaćin, itd.). Ovu je radnju moguće dovršiti praćenjem sljedećih koraka:

  1. Prijavite se u ekstranet koristeći svoje korisničke podatke.

Za pomoć pri prijavi u ekstranet pročitajte ovaj članak.

  1. Idite na karticu ‘Smještajni objekt’, a potom odaberite stavku ‘Opće informacije’, gdje ćete vidjeti obrazac za odabir vrste domaćina.
  2. Odaberite vrstu domaćina koja odgovara vašem statusu i ažurirajte te podatke klikom na gumb ‘Ažuriraj informacije’.

Ažurirajte vrstu domaćina

Što točno znači ‘zaštita korisnika’?To se odnosi na zaštitu prava naših korisnika. Kad se korisnici pozivaju na svoja prava (recimo u situacijama u kojima nisu zadovoljni dobivenim uslugama), pri procjeni njihovih pritužbi u obzir se uzimaju ‘razumna očekivanja’ koja možda imaju u vezi sa smještajem.

U pravilu korisnik može imati veća ‘razumna očekivanja’ od profesionalnog domaćina u usporedbi s ‘razumnim očekivanjima’ od privatnog domaćina.

Kakav utjecaj vrsta domaćina može imati na moje poslovanje?

Informacija o vrsti domaćina pomoći će gostima da stvore bolju sliku o objektu koji su odabrali za svoj boravak. Iako je riječ o pravnoj obvezi, Booking.com pobrinut će se za to da se testira način prikaza informacije o vrsti domaćina te potvrditi da će to imati najmanji mogući utjecaj na vaše poslovanje. Također, bez obzira na vrstu domaćina, svi će kao i dosad imati jednaku korisničku podršku i pristup uslugama Booking.com-a.

Zašto je u izjavi već označena stavka ‘profesionalni iznajmljivač’?

Moguće je da smo vas prema načinu vašeg poslovanja već označili kao ‘profesionalnog iznajmljivača’. Razlog, primjerice, može biti da upravljate lancem objekata ili upravljate objektom kao što je hotel, hostel i resort ili ste tvrtka za upravljanje objektima koja upravlja velikim brojem objekata.

 

Sada možete pristupiti svim svojim pravnim porukama i novostima bilo kada, na jednom mjestu.
Pročitajte više

Je li vam ovaj članak koristan?