Kako mogu izmijeniti svoju adresu e-pošte za prijavu u ekstranet?

Osvježeno prije 3 mj.

Nažalost ne možete izmijeniti adresu e-pošte koju koristite za prijavu u esktranet. Međutim, administrator korisničkog računa (‘korisnik administrator’) može kreirati novu prijavu s različitom adresom e-pošte, a zatim ukloniti staru adresu.

Za kreiranje nove prijave ‘korisnik administrator’ treba učiniti sljedeće:

 1. Kliknuti na ikonu Račun u gornjem desnog kutu ekstraneta.
 2. Kliknuti na ‘Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima’.
 3. Odabrati ‘Dodajte korisnika’, a zatim ‘Novi korisnik’.
 4. Unijeti podatke i kliknuti na ‘Sljedeći korak: postavljanje pristupnih prava’.
 5. Odabrati odgovarajuća pristupna prava i kliknuti na ‘Pošalji pozivnicu’.

Nakon što korisnik prihvati pozivnicu, može pristupiti ovom novom računu koristeći novu adresu e-pošte za prijavu.

Za uklanjanje stare prijave ‘korisnik administrator’ treba učiniti sljedeće:

 1. Kliknuti na ikonu Račun u gornjem desnom kutu ekstraneta.
 2. Kliknuti na ‘Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima’, a zatim na ‘Uredi’ pored starog računa.
 3. Odabrati ‘Ukloni korisnika’.

Ako je računu potrebno dodati više objekata, ‘korisnik administrator’ može:

 1. Kliknuti na ikonu Račun u gornjem desnom kutu u esktranetu.
 2. Kliknuti na ‘Kreirajte korisničke račune i upravljajte njima’.
 3. Odabrati ‘Dodajte korisnika’, a zatim ‘Postojeći korisnik’.
 4. Dodati ime i adresu e-pošte korisnika čiji objekt dodaje.
 5. Kliknuti na ‘Prikaži pristupna prava’, a zatim na ‘Pošalji pozivnicu’.

Nakon što korisnik prihvati pozivnicu, on također može pristupiti tom objektu.

Napomena: Ako želite izmijeniti adresu e-pošte koja se koristi za pristup korisničkom računu u ekstranetu za 5 ili više objekata, morat ćete kontaktirati svoj lokalni tim za podršku.

Što mislite o ovoj stranici?