Informacije o dodatnim računima

Ažurirano prije 6 mj. | Vrijeme čitanja: 4 min
Spremi

Postoje razne vrste dodatnih računa koje vam se mogu izdati. Osim računa za proviziju, možda ćete dobiti i sljedeće vrste računa: račun na temelju pritužbe gosta, račun za netočno prijavljivanje, obavijesti o dugovanju i knjižna odobrenja. 

Za više informacija o mjesečnim računima za proviziju koji vam se izdaju, pročitajte ovaj članak s informacijama o našoj proviziji.


Sadržaj članka:


Opće informacije

 

Svi računi šalju se e-poštom te se mogu prikazati i preuzeti u ekstranetu. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s dodatnim računima, kontaktirajte nas na sljedeći način:

  1. Prijavite se u ekstranet.
  2. Idite na Poruke i kliknite na Poruke Booking.com-a
  3. Odaberite opciju Kontaktirajte nas u padajućem izborniku pa kliknite na Sastavi novu poruku ili Prikaži opcije za kontakt.
  4. Odaberite temu Rezervacije i podtemu Drugo.

Računi na temelju pritužbi gostiju

 

Račun na temelju pritužbe gosta izdat će se zbog premještaja, dvostruke rezervacije (tj. preklapanja rezervacija), netočne naplate ili pritužbe gosta. Ti se računi izdaju jednom mjesečno.

Ako primite račun na temelju pritužbe gosta, primit ćete i poruku putem opcije 'Poruke' u ekstranetu u kojoj će vas naša služba za korisnike obavijestiti o dodatnoj naplati. Račun će sadržavati i kratak opis razloga izdavanja te broj odgovarajuće rezervacije.


Računi za netočno prijavljivanje

 

Račun za netočno prijavljivanje izdaje se za netočno prijavljivanje nedolaska. Ti se računi izdaju jednom mjesečno. 

Kada se rezervacija označi kao nedolazak, gost također prima poruku da bi se potvrdila ta informacija. Ako gost prijavi da je boravio u smještajnom objektu ili mu je naplaćena rezervacija, na taj će se račun naplatiti provizija. Kada se to dogodi, primit ćete obavijest e-poštom. Račun sadržava brojeve rezervacija koje su netočno prijavljene. 


Obavijesti o dugovanju

 

Obavijesti o dugovanju izdaju se ako je rezervacija izmijenjena/otkazana, ali je gost boravio u objektu. Može se izdati i ako je rezervacija otkazana na našoj platformi i pretvorena u izravnu rezervaciju. U tim slučajevima naplaćuje se provizija. Ti se računi izdaju jednom mjesečno.  

Taj je račun sličan računu koji se izdaje za netočno prijavljen nedolazak. Prikazuje se i kao 'Obavijest o dugovanju' na stranici Financije u ekstranetu. Račun sadrži broj odgovarajuće rezervacije. 

Postoje dodatne obavijesti o dugovanju koje se izdaju u rijetkim slučajevima kada postoji jasan dokaz o obrascu izbjegavanja provizije. Ta se vrsta računa ne može osporiti i izdaje se jednom u tri mjeseca, nakon čega slijedi komunikacija putem e-pošte. 


Knjižna odobrenja

 

Knjižno odobrenje izdaje se radi ispravljanja prethodno izdanog računa kada vam dugujemo novac. Sadrži iznos koji se može iskoristiti za budući ili postojeći neplaćeni račun. Knjižno odobrenje uvijek sadrži referentni broj računa ili pregled brojeva rezervacija. Ti se računi izdaju tijekom cijelog mjeseca.

Više informacija o knjižnim odobrenjima saznajte ovdje.

Je li vam ovaj članak koristan?