Plaćanje računa

Ažurirano prije 4 mj. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Prvi tjedan svakog mjeseca e-poštom šaljemo račune za proviziju svim našim partnerima. Svoje trenutačne i prošle račune možete pronaći i u ekstranetu: kliknite na Financije, a zatim na Računi. Dokumenti označeni zelenom bojom plaćeni su, dok su neplaćene stavke i stavke u obradi označene crvenom bojom. Dokumenti koji su otpisani ili poslani našem pravnom timu označeni su crnom bojom.


Sadržaj članka


Vaši računi

Računi za proviziju objavljuju se u ekstranetu u kartici Financije pod stavkom Računi i šalju vam se e-poštom tijekom prvog tjedna svakog mjeseca. Adresa e-pošte primatelja nalazi se u vašim kontaktima u Postavkama korisničkog računa. Za vaš objekt obračunavaju se sve rezervacije ostvarene u prethodnom mjesecu. Za više informacija o rezervacijama koje su uključene u vaš račun pročitajte ovaj članak.

Datum dospijeća plaćanja uvijek je u roku od 14 dana od datuma izdavanja računa. Na samom računu nalazit će se upute za plaćanje, uključujući i bankovne podatke Booking.com-a. Također možete pronaći ove informacije u kartici FinancijeFinancijski pregled. Diljem svijeta dostupni su različiti načini plaćanja. Najčešći su načini bankovna doznaka, online plaćanje i izravno terećenje. 

Molimo, imajte na umu da partneri iz određenih područja mogu primiti račune za PDV i porez na dobra i usluge u odvojenom dokumentu. 


Plaćanje računa

Plaćanja koja obrađuje Booking.com

U većini zemalja, ako Booking.com obrađuje plaćanje, nećete morati platiti račun za proviziju jer će se taj iznos automatski odbiti od konačne isplate. To možete potvrditi na računu. 

Napominjemo da korisnici sustava Stripe dobivaju bruto iznos rezervacija. Izdat će se poseban račun za proviziju i plaćanje se vrši putem Booking.com-a. 

Za potvrdu načina plaćanja, molimo, provjerite svoj račun. Sve informacije o ciklusu izdavanja računa navedene su na vašem računu. 

Plaćanja koja obrađuju partneri

Svoj način plaćanja možete pronaći u kartici FinancijeFinancijski pregled. Na ovoj stranici nalaze se Informacije o plaćanju.

Ako ćete sami podmiriti iznos putem bankovne doznake, ne zaboravite dodati ID broj svog objekta te broj računa pod opis plaćanja. Te su informacije nužne kako bismo prepoznali vaše plaćanje i točno ga obradili.

Ako ste u svom računu postavili izravno terećenje, svaki ćemo mjesec automatski naplatiti iznos s vašeg računa. Plaćeni računi poprimit će zelenu boju na dan kad pošaljemo zahtjev za plaćanje vašoj banci. Ako izravno terećenje bude neuspješno, račun će ponovno poprimiti crvenu boju. U tom slučaju morat ćete kontaktirati svoju banku i vidjeti zašto terećenje nije bilo uspješno te podmiriti taj iznos što prije. Više informacija o izravnom terećenju potražite u ovom članku.

Mogu proći dva do tri radna dana kako bi primljene uplate bile vidljive u vašem ekstranetu, pa račun može ostati crven nekoliko dana nakon što ga platite. Ne trebate nam slati dokaz o plaćanju ako ga naš Odjel za financije ne zatraži.

Ako imate više objekata i plaćate konsolidirani račun za više objekata, pogledajte sljedeći članak


Provjera ili ažuriranje trenutačnog načina plaćanja

Kako biste provjerili svoj trenutačni način plaćanja i bankovne podatke, prijavite se u ekstranet, kliknite na Financije i odaberite Bankovni podaci. Moći ćete pregledati detalje bankovnog računa na koji primate uplate, odnosno računa za izravno terećenje ako ste postavili tu opciju.

Ako plaćanje podmirujete izravnim terećenjem, svoj trenutačni način plaćanja i bankovne podatke možete ažurirati prateći ove upute:

  1. Prijavite se u ekstranet
  2. Kliknite na Financije, a potom na Bankovni podaci ili na Financije – Postavke
  3. Kliknite na Uredi bankovne podatke na stranici Bankovni podaci

Ako imate pitanja o svom načinu plaćanja, možete nam poslati poruku putem opcije Poruke u ekstranetu. Odaberite temu Računi i provizija i podtemu Drugo. Netko iz našeg Odjela za financije kontaktirat će vas s informacijama o načinima plaćanja koji su dostupni u vašoj zemlji, kao što su izravno terećenje, online plaćanje ili lokalni pružatelji usluge plaćanja.


Ispravci vašeg računa

Ako je iz nekog razloga iznos na vašem računu pogrešan, nećemo vam poslati novi račun. Originalni će račun ostati valjan, a mi ćemo vam izdati zaseban dokument s iznosom koji treba biti oduzet od originalnog iznosa ili mu biti pridodan. Radit će se ili o knjižnom odobrenju ili o obavijesti o dugovanju.

Imajte na umu da knjižna odobrenja nije moguće iskoristiti za povrat iznosa na bankovni račun – možete ih upotrijebiti za plaćanje budućih računa. U ovom članku možete pronaći više informacija o tome kako funkcioniraju knjižna odobrenja. Ako primite obavijest o dugovanju, slijedite upute koje se ondje nalaze. 


Status vašeg računa (stupac Status)

Kada provjeravate status svojeg računa, vidjet ćete nešto od sljedećeg:

  • Račun s oznakom „Plaćeno“ račun je u cijelosti plaćen
  • Računi s oznakom „Dospijeva: dan, mjesec, godina“ račun još nije plaćen i dospijeva na naplatu. Neplaćeni (ili dospjeli) računi vidljivi su pod stavkom Nepodmireni iznosi
  • Računi s oznakom „Dugovanje (potrebno platiti do dan, mjesec, godina)“ – rok za plaćanje računa prošao je i ako se ne plati može uzrokovati privremeno uklanjanje računa s internetske stranice
  • Računi s oznakom „Platili ste X od X” – platili ste samo dio iznosa svog računa. Ili, ako ste zatražili korištenje knjižnog odobrenja uz račun, također ćete vidjeti preostali saldo pod stavkom „Ukupan iznos dugovanja“. Pobrinite se da račun bude u cijelosti plaćen do roka
  • Računi s oznakom „Otpisano“ – to znači da niste platili na vrijeme i zbog toga je vaš objekt trajno zatvoren na našoj platformi. Nakon što u cijelosti primimo uplate po svim računima te ti računi budu nosili oznaku „Plaćeno“ moći ćete ponovno otvoriti svoj smještajni objekt ili razgovarati o uvjetima ponovnog otvaranja. Saznajte kako to učiniti u ovom članku 

Račune koji su označeni crnom bojom moguće je platiti samo putem bankovne doznake.

Idi u ekstranet

Je li vam ovaj članak koristan?