Provizija, računi i porezi

Saznajte koliki iznos provizije plaćate Booking.com-u, kako platiti proviziju, jesu li PDV i porez uključeni te kako funkcionira slanje računa.

Računi i plaćanje za partnere s više objekata

Je li vam ovaj članak koristan?