Odgovaranje na recenzije gostiju

Ažurirano prije 9 mj. | Vrijeme čitanja: 3 min
Spremi

Gosti koji su boravili u vašem smještajnom objektu mogu ostaviti recenziju i dati mu ocjenu od jedan do deset. Ove recenzije izvrstan su način da dobijete povratne informacije o tome kako poboljšati svoj smještajni objekt i uslugu za buduće goste. Na recenzije gostiju možete odgovoriti putem ekstraneta ili aplikacije Pulse. Vaše će odgovore prije objavljivanja pregledati naš tim.


Sadržaj članka:


Odgovaranje na recenzije gostiju

Na recenzije gostiju možete odgovoriti na jeziku na kojemu je recenzija ostavljena ili na engleskom. Odgovori na drugim jezicima neće biti objavljeni. Možete odgovoriti na recenzije gostiju koje imaju naslov ili komentare. Na recenzije gostiju možete odgovoriti putem ekstraneta ili aplikacije Pulse, ali urediti ili ukloniti postojeće odgovore možete samo u ekstranetu.

Pratite sljedeće korake kako biste odgovorili na recenziju gosta u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Pod stavkom Recenzije gostiju kliknite na Recenzije gostiju
 3. Ispod recenzije gosta na koju želite odgovoriti kliknite na Odgovori
 4. Upišite svoj odgovor, a zatim kliknite na Pošalji

Pratite sljedeće korake kako biste odgovorili na recenziju gosta u aplikaciji Pulse:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom mobilnom uređaju
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Recenzije gostiju, a zatim Recenzije gostiju
 4. Dodirnite recenziju na koju želite odgovoriti
 5. Upišite svoj odgovor, a zatim dodirnite Pošalji

Slijedite ove korake za uređivanje ili uklanjanje postojećeg odgovora:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Pod stavkom Recenzije gostiju kliknite na Recenzije gostiju
 3. Ispod recenzije na koju želite odgovoriti kliknite na Pogledajte svoj odobreni odgovor
 4. Kliknite na Uredi i unesite promjene
 5. Kliknite na Pošalji

Općeniti savjeti za odgovaranje na recenzije gostiju

 • Neka vaša poruka bude što osobnija kako biste pokazali da izdvajate vrijeme za svoje goste.
 • Pristojnim i ljubaznim odgovorom ostavit ćete pozitivan i profesionalan dojam, posebno kada odgovarate na negativnu recenziju.
 • Odgovori neka budu kratki i jasni, a svakako provjerite je li ono što pišete istinito i točno.
 • Gostima napišite originalne odgovore. Budite precizni kako bi vaši odgovori bili iskreniji.
 • Iskren odgovor s pozitivnim stavom može promijeniti negativnu recenziju i može utjecati na potencijalne goste koji čitaju recenzije.
 • Ljudi koji su imali negativno iskustvo možda samo žele da ih netko posluša. Uzmite u obzir njihovo negativno iskustvo i, ako je moguće, dajte im do znanja što radite da biste se poboljšali. To njima, a i drugim potencijalnim gostima, pokazuje da svoje goste shvaćate ozbiljno i da uvažavate njihove povratne informacije.
 • Pročitajte naše smjernice za sadržaj (dostupneovdje) da biste bolje shvatili naša pravila o moderiranju sadržaja. Smjernice se odnose i na odgovore i na recenzije, a svrha im je na platformi održavati sadržaj koji je prikladan za globalnu publiku.

 

Podijelite mišljenje u Zajednici partnera

Responding to guest reviews

You can respond to guest reviews in either the language of the review or in English. Responses in other languages won’t be published. You can respond to guest reviews which have either a title or comments. You can respond to guest reviews via the extranet or the Pulse app, but you can only edit or remove existing responses in the extranet.

Follow these steps to respond to reviews in the extranet or Pulse app:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the guest review to which you want to respond, click Reply.
 4. Type your response, then click Send.

Follow these steps to edit or remove an existing response:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the review to which you want to respond, click View your approved response.
 4. Click Edit and make your changes.
 5. Click Send.
 1. Open the Pulse app on your mobile device.
 2. Tap More.
 3. Tap Guest reviews, then tap Guest reviews.
 4. Tap on the review to which you want to respond.
 5. Type your response, then tap Send.

General tips for responding to guest reviews

 • Make your message as personal as you can to show that you take the time for your guests.
 • A polite and courteous reply makes you look positive and professional, especially when you’re responding to a negative review.
 • Keep your responses short and to the point, and make sure what you write is true and accurate.
 • Write original responses to your guests. Be specific to make your responses more genuine.
 • A genuine response with a positive attitude can turn a negative review around and can be especially impactful for potential guests reading the reviews.
 • People who’ve had a negative experience may just want to be heard. Acknowledge their negative experience and, if possible, let them know what you’re doing to improve. This shows them – as well as other potential guests – that you take your guests seriously and that you listen to their feedback.
 • Read our content guidelines available here to better understand our content moderation rules. Our guidelines apply to replies as well as reviews, keeping our platform appropriate for a global audience.

 

Share your thoughts in the Partner Community

Je li vam ovaj članak koristan?