Iskoristite naš vodič koji se temelji na podacima i privucite potražnju za kasnu sezonu.

Vaše rezervacije

Saznajte kako možete pristupiti i uređivati rezervacije objekta u ekstranetu Booking.com-a ili putem Pulse aplikacije kako biste rješavali izmjene, otkazivanja, preklapanje rezervacija i nedolaske gostiju.

Preklapanja rezervacija i nedolasci gostiju