Ima li Booking.com pristup porukama koje šaljem gostu?

Updated prije 1 god.
Spremi

Spremamo svu komunikaciju koja se odvija putem Booking.com-a i možemo joj pristupiti na vaš zahtjev ili zahtjev gosta. Ako je iz sigurnosnih ili zakonskih razloga to potrebno, recimo u svrhu detekcije i prevencije prijevare, također smo u mogućnosti pristupiti ovim informacijama.

Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji šalju partneri i gosti, ali ako smatrate da je komunikacija neprimjerena, sumnjiva ili spada u neželjeni sadržaj, molimo, prijavite nam to klikom na link na kraju poruke gosta.

Možda ćemo analizirati komunikaciju radi poboljšanja usluge. Imajte na umu pri korištenju opcije za komunikaciju, uključujući komunikaciju putem privremenih adresa e-pošte, da će Booking.com spremiti sve poruke te da će im moći pristupiti.

*Ako ne želite da Booking.com nadzire ili sprema vašu komunikaciju, nemojte koristiti opciju komunikacije koju nudi Booking.com, uključujući komunikaciju putem privremenih adresa e-pošte.

Je li vam ovaj članak koristan?