Mogu li odbiti rezervaciju?

Osvježeno prije 4 mj.
Spremi

Rezervacije nije moguće odbiti te ih objekt može mijenjati samo u određenim situacijama.

Sve su rezervacije trenutno potvrđene te ih je objekt dužan prihvatiti.

U slučaju preklapanja rezervacija ili uslijed nepredvidivih okolnosti, gosta treba prebaciti u drugi objekt.

Za pomoć oko koraka koje treba poduzeti u slučaju preklapanja rezervacija pročitajte ovaj članak.

Je li vam ovaj članak koristan?