Prijenos, brisanje, premještanje i uređivanje fotografija

Ažurirano prije 4 mj. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Možete dodati, ažurirati i zamijeniti fotografije u fotogaleriji smještajnog objekta u ekstranetu ili Pulse aplikaciji. Imajte na umu da je potrebno neko vrijeme da se fotografije pravilno ažuriraju na stranici vašeg objekta. 

U galeriju fotografija svojeg objekta ne možete prenijeti videozapise.


Sadržaj članka:


Dodavanje novih fotografija

Slijedite ove korake za dodavanje novih fotografija u galeriju u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite Fotografije
 3. Kliknite na Dodaj fotografije

Slijedite ove korake za dodavanje novih fotografija od 360°u galeriju u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite Fotografije
 3. U odjeljku Glavna galerija pronaći ćete novi dio Predstavljamo fotografije od 360° na stranici vašeg objekta
 4. Kliknite na Dodaj fotografije

Nastavite sa sljedećim koracima ako želite dodati fotografije za određenu sobu ili jedinicu. Provjerite da se u galeriji s fotografijama određene sobe ili jedinice nalaze samo sadržaji koji su dostupni u toj vrsti sobe ili jedinice.

 1. Odaberite vrstu sobe ili jedinice 
 2. Odaberite Dodaj fotografije

Slijedite ove korake za dodavanje novih fotografija putem aplikacije Pulse:

 1. Prijavite se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Podaci o objektu
 4. Odaberite objekt za koji želite dodati fotografije – možete odabrati više od jednog objekta
 5. Dodirnite Fotografije
 6. Odaberite Galerija fotografija ili Smještajna jedinica
 7. Dodirnite Dodaj fotografiju, a zatim Snimi fotografiju za snimanje fotografije pomoću mobilnog uređaja ili Odaberi za prijenos fotografije iz galerije vašeg uređaja
 8. Dodirnite ikonu kvačice () za spremanje promjena ako koristite sustav Android ili dodirnite Spremi ako koristite sustav iOS

Brisanje fotografija

Slijedite ove korake kako biste uklonili fotografije sa stranice smještajnog objekta u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite opciju Fotografije
 3. Odaberite fotografiju koju želite ukloniti – za uklanjanje više fotografija odjednom odaberite fotografije i kliknite na Izbriši fotografije
 4. Kliknite na Opcije
 5. Kliknite na Izbriši, a zatim na U redu

Slijedite ove korake kako biste uklonili fotografije smještajnog objekta u aplikaciji Pulse na uređaju koji koristi sustav iOS:

 1. Prijavite se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Podaci o objektu, a zatim Fotografije
 4. Odaberite sobu ili jedinicu 
 5. Dodirnite fotografiju koju želite izbrisati
 6. Dodirnite ikonu koša za smeće
 7. Dodirnite Izbriši

Slijedite ove korake kako biste uklonili fotografije smještajnog objekta u aplikaciji Pulse na uređaju koji koristi sustav Android :

 1. Prijavite se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Podaci o objektu, a zatim Fotografije
 4. Dodirnite fotografiju koju želite izbrisati
 5. Dodirnite Izbriši fotografiju
 6. Dodirnite Izbriši

Promjena redoslijeda fotografija

Slijedite ove korake kako biste promijenili redoslijed fotografija na stranici smještajnog objekta u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite opciju na Fotografije
 3. Kliknite i povucite fotografije da biste im promijenili redoslijed 

Slijedite ove korake kako biste promijenili redoslijed fotografija u aplikaciji Pulse:

 1. Prijavite se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Podaci o objektu
 4. Odaberite objekt za koji želite dodati fotografije – možete odabrati više od jednog objekta
 5. Dodirnite Fotografije
 6. Odaberite Galerija fotografija ili Smještajna jedinica
 7. Dodirnite Promijeni redoslijed te povucite i ispustite fotografije u željenom redoslijedu
 8. Dodirnite ikonu kvačice () za spremanje promjena ako koristite sustav Android, ili dodirnite Spremi ako koristite sustav iOS

Poboljšajte prikaz fotografija na stranici smještajnog objekta pomoću značajke Napredno sortiranje. Ova značajka koristi strojno učenje kako bi što bolje uredila redoslijed fotografija za potencijalne goste. Za aktivaciju ili deaktivaciju ove značajke pratite sljedeće korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite opciju na Fotografije
 3. Pod Glavna galerija kliknite na preklopni gumb Napredno sortiranje 
 4. Odaberite Isključi ili Ostavi uključeno

Dodavanje ili izmjena glavne fotografije

Slijedite ove korake za prijenos nove glavne fotografije u ekstranetu:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite Fotografije
 3. Kliknite na Dodaj fotografije
 4. Odaberite fotografiju, a zatim kliknite na Opcije
 5. Kliknite na Postavi kao preferiranu glavnu fotografiju

Ako već imate više fotografija u glavnoj galeriji, slijedite ove korake kako biste jednu od njih postavili kao glavnu fotografiju:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite opciju Fotografije
 3. Pod Glavna galerija kliknite i povucite odabranu fotografiju na mjesto gdje piše Preferirana glavna fotografija

Također možete dodati ili promijeniti glavnu fotografiju putem aplikacije Pulse:

 1. Prijavite se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite Više
 3. Dodirnite Podaci o objektu
 4. Dodirnite Smještajni objekt – možete odabrati više od jednog objekta
 5. Dodirnite Fotografije, a zatim Galerija objekta – vaša trenutačna glavna fotografija bit će prikazana prva
 6. Dodirnite Dodaj fotografiju kako biste prenijeli novu glavnu fotografiju sa svog uređaja, ili dodirnite Promijeni redoslijed te povucite i ispustite postojeću fotografiju u galeriju kao glavnu fotografiju
 7. Dodirnite ikonu kvačice () za spremanje promjena ako koristite sustav Android, ili dodirnite Spremi ako koristite sustav iOS

Označavanje fotografija

Oznake vam pomažu da svoj objekt povežete s pretraživanjima gostiju. One potencijalne goste mogu dovesti do vašeg objekta. Slijedite ove korake da biste označili fotografije:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite Fotografije
 3. Odaberite fotografiju, a zatim kliknite na Opcije
 4. Kliknite na Uredi ili označi
 5. Odaberite postojeće oznake ili stvorite nove
 6. Kliknite na Završi

Ako želite dodati oznaku svog objekta koja ima jedinicu s dnevnim boravkom, možete pretražiti i dodati oznaku „dnevni boravak“. Ako vaš objekt ima restoran, možete dodati oznaku „restoran“ za sliku svog restorana.


Okretanje fotografija

Slijedite ove korake da biste okrenuli fotografije:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Smještajni objekt, a zatim odaberite Fotografije
 3. Odaberite fotografiju koju želite okrenuti, a zatim kliknite na Uredi
 4. Ispod fotografije odaberite želite li je okrenuti u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru 
 5. Kliknite na Spremi, a zatim na Završi

Je li vam ovaj članak koristan?