Dodavanje i ažuriranje mojih kontaktnih podataka

Ažurirano prije 8 mj. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Održavanjem kontaktnih podataka ažurnima lakše ćete održavati kontakt s Booking.com-om te ćete bez poteškoća moći pristupiti korisničkom računu u ekstranetu. 

Putem ekstraneta možete dodati, izmijeniti ili izbrisati svoje kontaktne podatke, kao što su e-adrese, brojevi mobitela i imena svih osoba za kontakt. 

Radi zaštite korisničkog računa za prijavu u ekstranet potrebna vam je autentifikacija u dva koraka. Iz tog vam razloga kod svakog pokušaja prijave šaljemo PIN kod za verifikaciju na broj telefona naveden na stranici Sigurnost. Imajte na umu da PIN kod šaljemo samo na telefonski broj dodan i verificiran na stranici Sigurnost


Sadržaj članka


Zašto je važno imati više načina za kontakt

Ako dodate više načina za kontakt, kao što su e-adrese, telefonski brojevi i druge osobe za kontakt, to vam može olakšati komunikaciju s Booking.com-om. To će također dovesti do boljeg iskustva za goste i viših ocjena gostiju. Ujedno će vam omogućiti i jednostavan pristup u slučaju promjene kontaktnih podataka zbog ažuriranja telefonskih brojeva ili promjene osoblja. 

Ako vašim smještajnim objektom upravlja više osoba, može vam biti korisno da dodate više kontakata prema njihovim ulogama i odgovornostima. Time ćete osigurati to da svaka osoba za kontakt prima samo relevantne obavijesti. Tako uz primarnu osobu za kontakt možete dodati i osobu za:

 • Rezervacije – za osobu koja upravlja rezervacijama te koja je vaša izravna veza sa Službom za korisnike i koja želi primati obavijesti o porukama
 • Račune – za osobu odgovornu za administrativne poslove, plaćanje i račune u vašem smještajnom objektu
 • Ugovore – za osobu zaduženu za ugovore i pravne novosti
 • Cijene – za osobu koja upravlja poslovanjem vašeg smještajnog objekta

Dodavanje novog kontakta

Ako želite na korisnički račun dodati novu osobu za kontakt, to možete učiniti prateći ove korake: 

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim odaberite Kontakti
 3. Odaberite odgovarajuću vrstu kontakta i kliknite na Dodaj kontakt
 4. Ispunite kontaktne podatke te osobe, a zatim kliknite na Spremi promjene

Izmjena kontaktnih podataka

Važno je proaktivno ažurirati kontaktne podatke. Ako znate da će doći do promjene podataka, npr. do promjene poslovne e-adrese ili telefonskog broja, najbolje je te podatke promijeniti unaprijed. 

Ako ste promijenili e-adresu, možda ćete morati ažurirati i podatke za prijavu te svoje podatke za Partner Hub. Ako želite ažurirati svoje postojeće kontaktne podatke, pratite ove korake. 

1. Prijavite se u ekstranet

2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim odaberite Kontakti

3. Kliknite na Izmijeni kako biste izmijenili postojeće podatke

4. Za kraj kliknite na Spremi promjene

Ako više nemate pristup toj e-adresi, ovdje se obratite podršci.

Napominjemo da u slučaju da upravljate većim brojem smještajnih objekata, povezane kontaktne podatke s korisničkog računa za ekstranet morate promijeniti za svaki ID smještajnog objekta.


Dodavanje verificiranog telefonskog broja

Prema zadanim postavkama uz vaš su korisnički račun za Booking.com povezana dva telefonska broja. Prvi je telefonski broj na koji vas kontaktiramo – taj broj dodajete na stranici Detalji računa u ekstranetu. Drugi je broj verificirani telefonski broj, na koji vam šaljemo verifikacijski PIN kod kad se prijavljujete u svoj korisnički račun na Booking.com-u. Ovaj broj verificiramo kako bismo bili sigurni da taj broj pripada vama te da je komunikacija sigurna. To radimo putem e-pošte.

Ako želite dodati još jedan verificirani telefonski broj, pratite sljedeće korake.

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Korisnički račun, a zatim odaberite Sigurnost
 3. Ovisno o vrsti vašeg smještajnog objekta, možda ćete pri dnu stranice morati kliknuti na Omogući uređivanje za ovaj smještajni objekt 
 4. Kliknite na Dodaj novi broj s desne strane stranice i unesite novi broj telefona
 5. Odaberite želite li na taj broj primati SMS poruke i telefonske pozive ili samo telefonske pozive
 6. Kliknite na Provjeri broj – ubrzo nakon toga primit ćete e-poruku s verifikacijskim kodom
 7. Otvorite e-poruku za verifikaciju i kliknite na Odobri kako biste dovršili postupak

Potreban vam je pristup registriranoj e-adresi kako biste mogli odobriti telefonski broj prije nego što ga budete mogli koristiti.

Čim novi telefonski broj bude odobren, moći ćete na njega primati verifikacijske PIN kodove. Kad god se pokušate prijaviti u ekstranet, poslat ćemo verifikacijski PIN kod na sve verificirane telefonske brojeve koje imate u svom korisničkom računu.

Imate poteškoća s prijavom?

Saznajte kako ažurirati svoje podatke za prijavu.


Koji se kontaktni podaci dijele s gostima

Gosti u svojoj potvrdi rezervacije vide samo kontaktne podatke vaše glavne osobe za kontakt. Kako bismo zaštitili vašu privatnost te privatnost vaših gostiju, nudimo anonimne e-adrese pod pseudonimom.


Tražite druge teme povezane s vašim korisničkim računom?

Kako se prijaviti u ekstranet Booking.com-a

Kako promijeniti naziv ili vlasnika korisničkog računa te podatke o naplati? 

Kako spojiti više korisničkih računa u jedan

Kako upravljati korisničkim računom za ekstranet

 

Je li vam ovaj članak koristan?