Dodavanje, mijenjanje i ažuriranje mojih kontaktnih podataka

Ažurirano prije 2 mj. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Ako su vaši kontaktni podaci aktualni, to će vam olakšati održavanje komunikacije s Booking.com-om. 

Putem ekstraneta možete dodati, izmijeniti ili izbrisati svoje kontaktne podatke, kao što su e-adrese, brojevi mobitela i imena svih osoba za kontakt. 

Za prijavu u ekstranet potrebna vam je autentifikacija u dva koraka. Iz tog vam razloga kod svakog pokušaja prijave šaljemo PIN kod za verifikaciju na broj telefona naveden na stranici Sigurnost. Imajte na umu da PIN kod šaljemo samo na telefonski broj dodan i verificiran na stranici ‘Sigurnost’. 


Sadržaj članka


Dodavanje novog kontakta

Ako želite dodati novu osobu za kontakt, možete to učiniti prateći ove korake: 

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun, a zatim na Kontakti
 3. Odaberite odgovarajuću vrstu kontakta i kliknite na Dodaj kontakt
 4. Ispunite kontaktne podatke te osobe, a zatim kliknite na Spremi promjene

Izmjena kontaktnih podataka

Ako ste izmijenili svoju e-adresu, možda ćete trebati ažurirati svoje podatke za prijavu i svoje podatke za Partner Hub. Ako želite ažurirati svoje postojeće kontaktne podatke, pratite ove korake. 

1. Prijavite se u ekstranet

2. Kliknite na Račun, a zatim na Kontakti

3. Kliknite na Izmijeni kako biste izmijenili postojeće podatke

4. Za kraj kliknite na Spremi promjene


Dodavanje verificiranog telefonskog broja

U svom korisničkom računu na Booking.com-u imate dva telefonska broja. Prvi je telefonski broj na koji vas kontaktiramo – taj broj dodajete na stranici Detalji računa u ekstranetu. Drugi je broj verificirani telefonski broj, na koji vam šaljemo verifikacijski PIN kod kad se prijavljujete u svoj korisnički račun na Booking.com-u. Ovaj broj verificiramo kako bismo bili sigurni da taj broj pripada vama te da je komunikacija sigurna. To radimo putem e-pošte.

Ako želite dodati još jedan verificirani telefonski broj, pratite sljedeće korake.

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun, a zatim odaberite Sigurnost
 3. Kliknite na Dodaj novi broj s desne strane stranice i unesite novi broj telefona
 4. Odaberite želite li na taj broj primati SMS poruke i telefonske pozive ili samo telefonske pozive
 5. Kliknite na Provjeri broj – ubrzo nakon toga primit ćete e-poruku s verifikacijskim kodom
 6. Otvorite e-poruku za verifikaciju i kliknite na Odobri kako biste dovršili postupak

Zašto je važno imati više načina za kontaktiranje

Ako dodate više načina za kontaktiranje, kao što su e-adrese, telefonski brojevi i druge osobe za kontakt, to vam može olakšati komunikaciju s Booking.com-om. To će također dovesti do boljeg iskustva za goste i viših ocjena gostiju.

Ako vašim objektom upravlja više osoba, može vam biti korisno da dodate više kontakata prema njihovim ulogama i odgovornostima. Time ćete osigurati to da svaka osoba za kontakt prima samo relevantne obavijesti. Tako uz primarnu osobu za kontakt možete dodati i osobu za:

 • Rezervacije – za osobu koja upravlja rezervacijama te koja je vaša veza sa Službom za korisnike i koja želi primati obavijesti o porukama
 • Račune – za osobu odgovornu za administrativne poslove, plaćanje i račune u vašem objektu
 • Ugovore – za osobu zaduženu za ugovore i pravne novosti
 • Cijene – za osobu koja upravlja poslovanjem vašeg objekta

Koji se kontaktni podaci dijele s gostima

Gosti u svojoj potvrdi rezervacije vide samo kontaktne podatke vaše glavne osobe za kontakt. Kako bismo zaštitili vašu privatnost te privatnost vaših gostiju, omogućavamo anonimne, šifrirane e-adrese.

Je li vam ovaj članak koristan?