Zašto je moj objekt vidljiv na drugim stranicama?

Ažurirano prije 3 god.
Spremi

Kada se pridružite Booking.com-u, dodatna prednost koju ostvarujete jest oglašavanje na tražilicama kao što su Google, Bing i Yahoo. Vaš se objekt također može prikazivati na stranici jednog ili više partnera od naših 17.500 distribucijskih partnera, kao što su stranice TripAdvisor, Agoda, Kayak i Trivago.

Aktivno oglašavamo vaš objekt na internetu kako bismo osigurali njegovu vidljivost korisnicima iz cijelog svijeta i predstavljamo ga najvećem mogućem broju potencijalnih gostiju. Tu vam uslugu pružamo bez dodatnih troškova, čak i na stranicama distribucijskih partnera koji u načelu naplaćuju pretplatu ili za oglašavanje traže dio prihoda objekta.

Kako da prijavim greške i stare informacije na stranicama distribucijskih partnera?

Nažalost nismo u mogućnosti kontrolirati sadržaj koji se pojavljuje na internetskim stranicama distribucijskih partnera*. Ako uočite netočnu informaciju o vašem objektu na stranici distribucijskog partnera, najbolje bi bilo da izravno kontaktirate tu internetsku stranicu i zatražite ažuriranje.

Jedan od najčešćih problema je netočna informacija na oglasima Google Hotel Ads. Takvi se problemi lako mogu riješiti postavljanjem Google My Business korisničkog računa ili ažuriranjem podataka o objektu ako taj račun već imate. Nakon toga je potrebno očistiti (obrisati) predmemoriju i kolačiće te pričekati do 48 sati da izmjene budu vidljive.

*Iznimka: ako vidite netočnu informaciju na internetskim stranicama Agode ili Pricelinea, kontaktirajte nas izravno.

Mogu li ukloniti svoj objekt sa stranice distribucijskog partnera?

Trenutačno nije moguće isključiti se s neke od tih stranica. Sukladno Općim uvjetima poslovanja (GDT), svojim ste potpisom pristali surađivati s Booking.com-om i omogućili nam oglašavanje svog objekta na stranicama distribucijskih partnera kako bismo unaprijedili poslovanje i potaknuli što veći promet na stranici vašeg objekta na Booking.com-u.

Je li vam ovaj članak koristan?