Koliko se naplaćuje korištenje Usluge naplate putem Booking.com-a

Ažurirano prije 8 mj. | Vrijeme čitanja: 4 min
Spremi

Usluga naplate putem Booking.com-a rješenje je za plaćanje koje nam omogućuje da se pobrinemo za sva plaćanja vaših gostiju i da ih isplatimo putem virtualne kreditne kartice ili bankovne doznake. Može vam pomoći da ostvarite više rezervacija, smanjite rizik od prijevare i uštedite vrijeme na administrativnim poslovima. Usluga naplate putem Booking.com-a također nudi veću sigurnost i plaćanja zajamčena za rezervacije bez mogućnosti povrata novca. Usto, postupak pouzdane autentifikacije klijenta (SCA) osiguran je za sve transakcije u Europskom gospodarskom prostoru i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Visina naknade ovisi o načinu isplate koji odaberete i o lokaciji vašeg objekta jer se naknade za obradu razlikuju ovisno o zemlji. 


Sadržaj članka:


Pregled troškova Usluge naplate putem Booking.com-a

Za aktivaciju Usluge naplate putem Booking.com-a ne plaća se naknada ni dodatna provizija. Naplaćujemo vam naknadu za rezervacije koje primate putem naše platforme ovisno o načinu isplate koji odaberete – virtualna kreditna kartica ili bankovna doznaka.

Naplatit ćemo vam samo za ostvarene rezervacije. Naknada se ne naplaćuje ako odustanete od naplate naknade za otkazivanje i ponudite gostu besplatno otkazivanje.


Troškovi za isplate putem virtualne kreditne kartice

Trošak primanja isplate putem virtualne kreditne kartice zamjenjuje naknadu koju biste platili svojoj kartičnoj kući za izravnu naplatu od gostiju. Većina pružatelja usluga naplate također naplaćuje naknade po transakciji. U ovom slučaju to će biti naknada za terećenje virtualne kreditne kartice po rezervaciji.

Prilikom korištenja virtualne kreditne kartice uplate primate onako kako je određeno u pravilima pojedine rezervacije. Više informacija o tim pravilima možete pronaći u ekstranetu.


Troškovi za isplate putem bankovne doznake

Kada primite uplatu putem bankovne doznake za iznos rezervacije, ona će već biti umanjena za naknadu koja se sastoji od troškova obrade plaćanja, troškova zaštite od opoziva plaćanja i prijevare te, gdje je primjenjivo, troškova pouzdane autentifikacije klijenta (SCA). Naknada ovisi o lokaciji vašeg objekta i kreće se od 1,1 do 3,1%.

Troškovi obrade plaćanja sastoje se od tri komponente:

  1. PSP naknade – naplaćuje ih naš pružatelj usluga plaćanja za obradu plaćanja, uključujući naplatu plaćanja od korisnika (uplatitelja)
  2. Naknade za korištenje platnog sustava – naplaćuju ih tvrtke u sustavu kartičnih platnih sustava, poput Vise ili Mastercarda, za korištenje svojih mreža
  3. Međubankovne naknade – naplaćuje ih korisnikova banka izdavatelj za odobravanje kredita

Ako se odlučite za isplatu putem bankovne doznake, isplatu za rezervaciju primit ćete nakon što se vaš gost odjavi. Način plaćanja naknade za plaćanje i naše provizije ovisi o vašoj lokaciji. Postoje dvije mogućnosti:

  • Naša provizija i naknada za plaćanje bit će oduzete od svake isplate koju primite
  • Proviziju i naknadu za isplatu za sve rezervacije platit ćete odjednom na kraju mjeseca

Možete saznati što je primjenjivo na vaš objekt na stranici Usluge naplate putem Booking.com-a.


Ispunjavanje uvjeta za korištenje Usluge naplate putem Booking.com-a.

Ako želite saznati ispunjavate li uvjete za Uslugu naplate putem Booking.com-a i koliko to stoji, pratite sljedeće korake:

  1. Prijavite se u ekstranet
  2. Kliknite na karticu Financije
  3. Kliknite na odjeljak Usluga naplate putem Booking.com-a ili Online naplata, ovisno o vašoj lokaciji i postavkama

Je li vam ovaj članak koristan?