Dobrobit životinja

Napisano u suradnji s organizacijom World Animal Protection

Animal welfare

Kao partner Booking.com-a već ste se vjerojatno uskladili s našim standardima za dobrobit životinja. Ti standardi odražavaju našu predanost prema prioritiziranju dobrobiti životinja u iskustvima na putovanjima koja pružamo. U ovom ćemo odjeljku detaljnije istražiti temu dobrobiti životinja i pritom nećemo samo objasniti što se preporučuje, a što nije dopušteno, nego i zašto je to tako – zašto je dobrobit životinja važna i zašto je ona ključna za dugoročnu održivost naše branše.

Uživanje u nevjerojatnoj raznolikosti divljih životinja koje žive na našem planetu može uvelike upotpuniti iskustvo putovanja. Nažalost, u brojnim popularnim turističkim atrakcijama i aktivnostima dolazi do kršenja prava životinja ili one rezultiraju kršenjem tih prava, u brojnim slučajevima u obliku okrutnosti prema životinjama i zlostavljanja životinja. Osobito problematičan oblik turističkih aktivnosti predstavljaju zabavne aktivnosti koje uključuju divlje životinje – aktivnosti i atrakcije koje omogućuju osobama da dođu u bliski kontakt s divljim životinjama ili da promatraju izvedbe u kojima divlje životinje sudjeluju. To često uključuje postupke koji su stresni za životinju ili kojima se životinje potiče na ponašanja koja za njih nisu prirodna ili su za njih štetna.

Dobrobit životinja pojam je koji se općenito odnosi na tretman životinja u zatočeništvu ili divljini te na učinak koji taj odnos ima na njihovu fizičku ili mentalnu dobrobit. Taj se pojam primjenjuje na sve životinje u svakom kontekstu, od slonova u Tajlandu i morskih kornjača na Mediteranu do mačaka u hostelu u Tel Avivu i patki u Central Parku.
 

Model Pet domena, koji se temelji na originalnom konceptu Pet prava, nudi dobar okvir za razumijevanje dobrobiti životinja. Taj model navodi pet osnovnih dimenzija dobrobiti koje se trebaju uzeti u obzir tijekom ispunjavanja potreba za dobrobit životinja. No važno je imati na umu da se potrebe divljih životinja u potpunosti mogu ispuniti samo u divljini.
 

 

Pet prava Pet domena
1. Pravo na hranu i vodu 1. Prehrana – čimbenici koji uključuju pristup životinje dovoljnoj količini izbalansirane, raznolike i čiste hrane i vode.
2. Pravo na udoban smještaj 2. Okoliš – čimbenici koji omogućavaju udobnost putem odgovarajuće temperature, podloge, prostora, zraka, mirisa, razine buke i predvidljivosti.
3. Pravo na život bez boli, ozljeda i bolesti 3. Zdravlje – čimbenici koji omogućavaju dobro zdravstveno stanje bez bolesti, ozljeda, oštećenja i održavanje dobre razine kondicije.
4. Pravo na izražavanje (uglavnom) prirodnog ponašanja 4. Ponašanje – čimbenici koji pružaju raznolike, nove i zanimljive izazove u okolišu putem osjetilnih podražaja, istraživanja, pronalaska hrane, povezivanja s drugim životinjama, igranja, povlačenja i ostalih ponašanja.
5. Pravo na život bez straha i opasnosti 5. Mentalno stanje – osiguravanjem pozitivnih situacija u okviru prethodnih četiriju funkcionalnih domena na mentalno stanje životinje pozitivno bi se trebalo djelovati izazivanjem uglavnom pozitivnih stanja, kao što su ugoda, udobnost ili vitalnost, uz smanjivanje negativnih stanja kao što su strah, frustracija, glad, bol ili dosada.

Zašto je dobrobit životinja bitna

Dobrobit životinja uključena je u našu raspravu o održivosti ne samo zbog ključne važnosti koju ima poštivanje drugih živih bića, nego i jer je ona važna za dugoročnu održivost sektora putovanja i ugostiteljstva. U Booking.com-u na to gledamo kao na našu odgovornost kako bismo osigurali da naš sektor nema negativan učinak na planet i njegove stanovnike te da se ljepota ovoga svijeta zaštiti za buduće generacije. Zato naši standardi za dobrobit životinja igraju ključnu ulogu pri odabiru s kim ćemo poslovati.

Bilo da u okviru vašeg objekta borave životinje ili da organizirate turističke aktivnosti koje uključuju životinje, jako je važno da ta iskustva nemaju negativan utjecaj na uključene životinje. Naš sektor igra jako važnu ulogu u razvoju turizma i zabave u koje su uključene divlje životinje, što isto tako znači da imamo dobru priliku da dovedemo do pozitivnih promjena.

Okolina u kojoj živimo, i koja privlači turiste iz cijeloga svijeta, održava se zahvaljujući drugim vrstama koje u njoj žive. Radeći zajedno na zaštiti dobrobiti životinja možemo osigurati održivost te okoline.

Turtle

Četiri prednosti koje proizlaze iz prioritiziranja dobrobiti životinja

1. Zajamčit ćete buduće prihode


Mogućnost promatranja različitih životinja i dalje će predstavljati uzbudljiv dio putovanja u novo odredište. Iz naše ankete provedene 2019. godine proizlazi da 81% globalnih putnika iznimne ljepote prirode smatra ključnim faktorom prilikom odabira odredišta u koje će putovati, a autohtone životinje imaju izravan utjecaj na to iskustvo. Isto tako, putnici su sve više informirani i zabrinuti oko dobrobiti životinja s kojima se susreću. U istraživanju koje je 2019. godine provela tvrtka Kantar TNS utvrđeno je kako 85% turista smatra da turoperateri trebaju izbjegavati aktivnosti u kojima će životinje patiti.


Uspostavljanjem jasnih standarda o dobrobiti životinja pozicioniramo se da postanemo predvodnik na tržištu. Prema istom istraživanju tvrtke Kantas TNS, 64% putnika navelo je kako ne bi koristili usluge turoperatera ako bi znali da tvrtka promovira korištenje divljih životinja u svrhu zabave, a 79% onih koji su doživjeli okrutnost prema životinjama navelo je kako su spremni za aktivnosti platiti više ako bi znali da životinja pritom neće patiti.

 

2. Zaštitit ćete svoj ugled


Putnicima je do toga stalo, a informacije se među njima brzo prenose. Osobe koje su doživjele slučajeve okrutnosti prema životinjama svoja iskustva sve više dijele online, pa čak i pokreću kampanje s ciljem borbe protiv loših praksi koje su doživjeli na svom putovanju. Zahvaljujući društvenim medijima i drugim javnim forumima ti slučajevi imaju veću vidljivost nego ikad prije. Zbog toga implementiranje standarda za dobrobit životinja predstavlja dugoročno ulaganje u ugled vašeg brenda.

 

3. To pomaže stvoriti izdržljivu i odgovornu turističku privredu


Naše oslanjanje na prirodni svijet danas je možda mnogo manje očito, no ono je i dalje itekako prisutno. Ta je ovisnost često jako suptilna, primjerice u slučaju dabrova koji stvaraju močvare, koje obnavljaju vodonosne slojeve pitke vode. No u nekim je slučajevima taj osjetljivi odnos između ljudi i prirode mnogo očitiji, kao u slučaju bolesti COVID-19.


Neravnoteža u našoj okolini neizbježno utječe na nas, stoga je zaštita divljih životinja i njihovih prirodnih staništa u našem najboljem interesu. Zaštitom budućnosti tih ekosustava pomaže se zaštititi budućnost lokacija na kojima živimo i radimo. Preuzimanjem te odgovornosti poboljšavamo otpornost sektora putovanja i ugostiteljstva.

 

4. Time se promoviraju ponašanja kojima se štiti ljudsko zdravlje


Zdravlje i dobrobit ljudi, životinja i ekosustava međusobno su povezani. Oko 60% svih bolesti koje trenutačno pogađaju ljude i 75% novih bolesti zoonotskog su porijekla, što znači da ih uzrokuju patogeni koji sa životinja prelaze na ljude. Pridržavanje standarda za dobrobit životinja stoga ne predstavlja samo moralni i financijski imperativ. Ono omogućuje da ljudi ostanu sigurni tako što uvelike smanjuje mogućnost da se pojave i prošire zarazne bolesti. Postupni prestanak korištenja divljih životinja u svrhu zabave ključan je dio tog nastojanja.

Elephant

Kako početi prioritizirati dobrobit životinja

Sastavite pravila o dobrobiti životinja
 

Najbolji način da se krenete fokusirati na dobrobit životinja jest da taj prioritet uključite u misiju i viziju svoje tvrtke. Sastavljanjem pravila o dobrobiti životinja vaše će namjere postati konkretne, a vaš tim i vaši partneri imat će jasne smjernice o tome što je dopušteno, a što nije. Organizacija World Animal Protection nudi alat koji vam pomaže da sastavite, provjerite i poboljšate svoja pravila o dobrobiti životinja (pogledajte Prilog 2).
 

Provjerite kako rade vaši partneri i dobavljači
 

Ako imate uspostavljena jasna pravila, možete početi procjenjivati kako vaši trenutačni partneri rade i usporediti to s vlastitim smjernicama. Ispunjavaju li svi dobavljači standarde koje ste naveli u svojim pravilima o dobrobiti životinja? Gdje ima mjesta za poboljšanje? Ako se u okviru vašeg opskrbnog lanca nudi zabava koja uključuje divlje životinje, to možete početi postupno ukidati i umjesto toga početi nuditi aktivnosti povezane s održivim turizmom.

 

Pomozite gostima da razumiju dobrobit životinja
 

Gosti imaju jednaku odgovornost prema životinjama kao i vi. Ako im ponudite održiva iskustva koja su prihvatljiva za životinje, pomoći ćete zaštititi lokalni okoliš. Ako postavite znakove ili podijelite letke o održivom turizmu koji uključuje divlje životinje, također ćete pomoći u promjeni njihova ponašanja – i tijekom boravka kod vas, i na budućim putovanjima.

Pokažite putnicima što radite

Jeste li već osigurali da se u okviru vašeg smještajnog objekta divlje životinje ne uzgajaju, koriste za hranu, prodaju, izlažu ili one ne dolaze u kontakt s ljudima? To možete podijeliti s putnicima putem naše platforme.

Ažurirajte svoje sadržaje

Otkrijte naše ostale vodiče za održivost:

Reducing food waste

Smanjenje rasipanja hrane

Oko jedne trećine hrane proizvedene za prehranu ljudi propadne ili se rasipa. S obzirom na to da hrana može predstavljati značajan trošak, smanjenje rasipanja ima golem potencijal za uštedu – i pozitivan utjecaj na vaš ekološki otisak.

Saznajte kako

Energy consumption

Smanjenje potrošnje energije i korištenje zelene energije

Zbog ubrzanog zagrijavanja planeta, kao i ekoloških i gospodarskih utjecaja koji proizlaze iz njega, izvori i učinkovitost energije glavni su prioriteti u području održivosti. Ali smanjenje potrošnje energije i preusmjeravanje preostalih energetskih potreba u obnovljive izvore ne doprinosi samo planetu. To također može smanjiti vaše operativne troškove.

Saznajte kako krenuti

Reducing plastic consumption

Smanjite potrošnju plastičnih proizvoda

Sada je lakše no prije upravljati objektom bez korištenja plastike, a ujedno je to sada i važnije no prije. Razgradnja plastike traje godinama, šteti divljem biljnom i životinjskom svijetu te okolišu. Ovaj će vam vodič pokazati kako sačuvati okoliš i sve u njemu smanjenjem potrošnje plastičnih proizvoda.

Što mogu učiniti?