Channel manager: Cijene

Saznajte kako mapirati svoje Booking.com cijene jedinica u svoj channel manager, kako postaviti cijene po broju osoba i najbolji način za održavanje pariteta cijena na svim svojim kanalima.