Channel manager: Kreditne kartice

Saznajte kako upravljati naplatom s kreditnih kartica putem svog channel managera, kako postupati s podacima kreditnih kartica gostiju i kako prijaviti nevažeće kreditne kartice.