Kako mogu deaktivirati obavijesti o preniskim cijenama?

Ova je opcija aktivirana na razini pružatelja usluga i ne može se deaktivirati samo za jedan objekt. Provjerite izravno sa svojim channel managerom može li se opcija deaktivirati.