Kako mogu mapirati cjenike sa svojim channel managerom?

Ako vaš channel manager podržava mogućnost samostalnog mapiranja cijena, molimo, pratite njegove upute.

Kako biste ispravno mapirali cijene, najprije se pobrinite da se cijene koje želite mapirati nalaze u ekstranetu Booking.com-a i sustavu za upravljanje objektom (PMS) vašeg pružatelja.

Većina channel managera automatski mapira cijene koje dodate u ekstranet Booking.com-a. Provjerite sa svojim pružateljem odnosi li se to i na channel manager koji koristite.