Kako mogu pronaći ID broj jedinice prilikom mapiranja nove vrste jedinice?

Većina channel managera automatski mapira jedinice koje dodate u ekstranet Booking.com-a. Provjerite sa svojim pružateljem odnosi li se to i na channel manager koji koristite.

Ako sami mapirate jedinice, možete ovako provjeriti ID broj jedinice:

1. Prijavite se u svoj Booking.com ekstranet.

2. Kliknite na ‘Smještajni objekt, a zatim Podaci o jedinici’ ili Pregled objekta’, ovisno o vrsti vašeg objekta.

3. Ispod svake vrste jedinice vidjet ćete jedinstveni ID broj koji možete koristiti za mapiranje vrsta jedinica između Booking.com-a i svog channel managera.