Kako mogu zatvoriti jedinicu na Booking.com-u ako koristim channel manager?

Ako koristite channel manager za dodavanje cijena i raspoloživosti, trebat ćete i zatvoriti svoje jedinice koristeći taj sustav ili vlastiti sustav za upravljanje objektom (PMS).

Molimo, pratite upute svog pružatelja vezane uz zatvaranje jedinica kako biste osigurali da se iste promjene prikazuju i u ekstranetu Booking.com-a.