Kako mogu dodati cijenu za jednu ili više smještajnih jedinica?

Ako želite ažurirati cijene i raspoloživost za bilo koju od svojih jedinica, to možete učiniti vrlo jednostavno putem esktraneta.

Ovisno o vrsti objekta, bit će vam dostupna jedna od sljedećih opcija.

Ako imate mjesečni kalendar s prikazom 30 dana, pratite sljedeće upute:

1.Idite na ‘Cijene i raspoloživost’ i odaberite ‘Kalendar’ (ili na ime željene jedinice).

2. Odaberite 'Početni datum' i 'Završni datum' za odabir perioda na koji želite da se cijena primjenjuje.

3. Možete postaviti završni datum u kalendaru ili označiti kućicu ‘Neograničeno’ pod ‘Prilagođeni odabir datuma’.

4. Kliknite na ‘Cijena’ i unesite vrijednost.

5. Odaberite ‘Spremi’.

6. Ponovite ove korake za svaku primjenjivu vrstu jedinice.

Za sve vrste kalendara pratite sljedeće upute:

1. Pod ‘Cijene i raspoloživost’ kliknite na 'Kalendar'.

2. Kliknite na strelicu uz odgovarajući cjenik i pojavit će se više opcija.

3. Uz 'Cijena' kliknite na 'Uredi'.

4. Odaberite cijenu, vremenski period i dane na koje želite da se cijena primjenjuje. Kliknite na ‘Spremi izmjene’.

5. Ponovite ove korake za svaki primjenjivi cjenik i odgovarajuću vrstu jedinice.