Kako mogu dodati doručak određenom cjeniku?

Ovisno o najčešćim potrebama vaše vrste objekta, imat ćete osnovne ili napredne opcije dodavanja obroka.

  • Pratite korake koji odgovaraju opciji koju vidite u ekstranetu.

1. Kliknite na 'Smještajni objekt', a zatim odaberite 'Sadržaji i usluge'.

2. Idite niže za dodavanje ili ažuriranje relevantnih informacija o doručku.

3. Kad završite, kliknite na 'Spremi'.

  • Ako želite dodati/urediti obroke za određene cjenike:

1. Kliknite na 'Cijene i raspoloživost' i odaberite 'Cjenici'.

2. Možete kliknuti na 'Uredi' kako biste izmijenili postojeće cijene ili odabrati 'Dodaj novu kategoriju cijena' kako biste kreirali novu cijenu.

3. Pod stavkom 'Koji obroci', odaberite 'Doručak' i kliknite na 'Pregledaj', zatim odaberite 'Aktiviraj kategoriju cijena' ili 'Aktiviraj cjenik' u sljedećem koraku.