Kako mogu postaviti drukčije cijene s obzirom na broj gostiju?

Ako želite ručno postaviti ili urediti cijene s obzirom na broj gostiju, prvo trebate aktivirati opciju postavljanja drugačije cijene s obzirom na broj gostiju.

Što znači drukčije cijene s obzirom na broj gostiju?

Ova vam opcija omogućuje ručno postavljanje standardne cijene i cijena za drukčiji broj gostiju u jedinicama u kojima može boraviti različit broj gostiju.

Na ovaj način možete ažurirati standardnu cijenu kao i ostale cijene koje se temelje na drukčijem broju gostiju.

Kako mogu postaviti drukčije cijene s obzirom na broj gostiju?

Za dodavanje ove opcije, naš tim za podršku partnerima prvo mora prilagoditi postavke u vašem ekstranetu. Možete ih kontaktirati na lokalni broj za podršku.