Kako mogu provjeriti jesu li moje sobe ili jedinice raspoložive gostima za rezervaciju?

Važno je da znate kada je vaš smještajni objekt dostupan za rezervacije (upotrebljavamo riječ "raspoloživ"), a kada nije. U kalendaru u svom ekstranetu jednostavno možete provjeriti je li vaš objekt raspoloživ.

Koristi se sljedeći sustav oznaka u bojama:

  • Zelena: Vaša soba, apartman ili druga vrsta smještajne jedinice dostupni su za rezervaciju na taj datum.

  • Crvena: Vaša soba, apartman ili druga vrsta smještajne jedinice nisu dostupni za rezervacije na taj datum. Gosti neće moći napraviti rezervaciju.

Ponekad će se vaša soba ili jedinica prikazivati kao da nije raspoloživa, čak i ako vi sami niste zatvorili datum. Nekoliko je mogućih razloga za to – a odgovarajući razlog moći ćete vidjeti u crvenoj oznaci, pod retkom 'Status jedinice' u vašem kalendaru.

Ovo su razlozi iz kojih se jedinica možda prikazuje kao neraspoloživa:

  • Zatvoreno: Zatvorili ste svoju jedinicu tako što ste kliknuli na nju u kalendaru. Kako bi ona ponovno bila raspoloživa, jednostavno otvorite jedinicu ponovnim klikom na datum.

  • Bez kapaciteta: Još niste postavili raspoloživost ili ste je smanjili na ‘0’. Kako bi opcija ponovno bila raspoloživa, dodajte raspoloživst za sobu ili jedinicu.

  • Rasprodano: Sobe ili jedinice koje prodajete na Booking.com-u rezervirane su na taj datum.

  • Nedostaje cijena: Niste dodali cijenu u cjenik(e). Kako bi opcija ponovno bila raspoloživa, dodajte barem jednu cijenu u jedan cjenik koji je dodan za vašu sobu ili jedinicu.

  • Zatvoren cjenik: Cjenik odnosno cjenici za taj datum su zatvoreni. Kako bi opcija ponovno bila raspoloživa, otvorite barem jedan cjenik koji je dodan za vašu sobu ili jedinicu.

  • Više ograničenja: Kombinacija prethodno navedenih razloga. Kako bi opcija ponovno bila raspoloživa, provjerite koji razlozi blokiraju vašu raspoloživost i otklonite ih.