Kako mogu spriječiti rezervacije na određeni datum?

Zatvaranje jedinice na određeni datum vrlo je jednostavno. Pogledajte ispod:

1. Idite na ‘Cijene i raspoloživost’ i odaberite ‘Kalendar’.

2. Kako biste zatvorili određeni datum jednostavno kliknite na odgovarajući datum koji je moguće rezervirati (označen zelenom bojom).

3. Nakon što kliknete na njega, boja će se izmijeniti u crvenu, što znači da je sada zatvoren na taj specifični datum.

4. Možete u potpunosti zatvoriti jedinicu ili zatvoriti samo određeni cjenik. Izmjene će biti spremljene automatski čim se boja polja izmijeni.

Kako biste zatvorili jedinicu na duže razdoblje, poduzmite sljedeće korake:

1. Pored opcije 'Jedinice za prodaju' kliknite na 'Uredi'.

2. Odaberite raspon datuma i kao broj jedinica za prodaju unesite '0'.

3. Kliknite na 'Spremi izmjene' kako biste uklonili raspoloživost za taj period.

Polje za te datume postat će žuto, što znači da je jedinica zatvorena za taj period i gosti je neće moći rezervirati na Booking.com-u.