Mogu li kreirati cijenu ako ne nudim obroke?

Nakon kreiranja nove ponude, uvijek kopiramo plan obroka iz vaše glavne 'osnovne cijene' (npr. vaša standardna cijena). Ako ne nudite cijene bez obroka, najbolje je da kreirate cijenu bez obroka. To možete vrlo lako učiniti sami:

1. Idite na 'Cijene i raspoloživost' i kliknite na 'Kategorije cijena'.

2. Možete kliknuti na 'Uredi' kako biste izmijenili postojeće cijene ili kliknite na 'Dodaj novu kategoriju cijena' kako biste kreirali novu cijenu.

3. Za kreiranje cijene bez obroka, sve opcije pod 'Koji obroci' trebaju biti odznačene. Kliknite na 'Izmijeni kategoriju cijena', a zatim na 'Spremi kategoriju cijena' u sljedećem koraku.

Nakon što kreirate cijenu bez obroka, idite na 'Promotivne ponude' i kreirajte novu promotivnu ponudu. Pod stavkom 'Koji obroci' možete odabrati cijenu bez obroka.