Kako mogu poslati povratne informacije ili pritužbu?

Ako nas želite kontaktirati, najbolje je da nam pošaljete poruku putem opcije 'Poruke':

1. Kliknite na 'Sastavi novu poruku' i odaberite odgovarajući predmet u padajućem izborniku ili odaberite 'Podaci o objektu' za opće upite.

2. Kliknite na 'Pošalji poruku' nakon što dovršite pisanje povratne informacije ili pritužbe.

3. Član našeg tima kontaktirat će vas što je prije moguće.