Booking.com-ovi standardi za dobrobit životinja za smještajne objekte

Naša je misija u Booking.com-u omogućiti ljudima da otkriju svijet. Vjerujemo da taj cilj treba ostvariti odnoseći se prema ljudima, životinjama, zajednici i okolišu s poštovanjem i poniznošću te imajući na umu njihovu dobrobit. Kao vodeća tvrtka u sektoru turizma imamo odgovornost preuzeti glavnu ulogu u razvoju održivog turizma te pomoći osigurati da i buduće generacije dobiju priliku doživjeti sve ljepote ovog svijeta.

 

Naša se načela dobrobiti životinja temelje na Pet prava čiji je cilj zadovoljavanje osnovnih potreba životinja pod ljudskom skrbi:

 

 1. Pravo na hranu i vodu - slobodan pristup svježoj vodi kao i odgovarajuća prehrana s ciljem očuvanja dobrog zdravlja i razvoja.  

 2. Pravo na udoban smještaj - život u prikladnoj okolini, osiguran zaklon i udobno mjesto za odmor.  

 3. Pravo na život bez boli, ozljeda ili bolesti - odnošenje prema životinjama s poštovanjem, rad kvalificiranog osoblja sa životinjama i pristup veterinarskoj skrbi.  

 4. Pravo na izražavanje prirodnog ponašanja - život u prikladnom prostoru koji nalikuje prirodnom staništu životinje te omogućavanje društvenog ponašanja uobičajenog za pojedinu vrstu.  

 5. Pravo na život bez straha i opasnosti - život u uvjetima bez psihičke patnje.

 

Imajući na umu sve navedeno, Booking.com neće surađivati sa smještajnim objektima koji nude ili promoviraju sljedeća iskustva kao dio cijene boravka u smještajnoj jedinici:

 

 • Izravnu interakciju s divljim životinjama određenih vrsta*

 • Nastupe životinja, predstave i cirkus koji uključuje divlje životinje određenih vrsta*

 • Bilo koju vrstu životinjskih borbi (npr. poticanje medvjeda na borbu, borba krokodila/aligatora, borba pijetlova, borba bikova)

 • Bilo koju vrstu životinjskih utrka (npr. utrke konja, utrke pasa, utrke nojeva, rodea, polo na slonovima)

 • Lov na divlje životinje, lov na ograđenom prostoru i sportski ribolov bilo koje vrste

 • Jahanje divljih životinja (npr. jahanje slonova, jahanje nojeva)

 • Posjeti akvarijima sa zatočenim kitovima i dupinima

 • Posjet farmama na kojima se divlje životinje drže s namjerom proizvodnje komercijalnih proizvoda, uključujući:

  • Farme krokodila

  • Farme za proizvodnju kave od izmeta cibeta

  • Farme za iskorištavanje žuči medvjeda

  • Farme kornjača

  • Farme tigrova

  • Farme zmija

 • Posjeti ustanovama u kojima posjetitelji mogu kupiti proizvode dobivene od divljih životinja (npr. kornjačin oklop, meso kornjače, zmijska koža, glava krokodila)

 

*Dijelovi u kojima se spominju ‘divlje životinje određenih vrsta’, odnose se na:

 • Dupine (uključujući orke), kitove i pliskavice

 • Slonove

 • Medvjede

 • Velike mačke (uključujući, ali se ne ograničavajući na lavove, leoparde i geparde)

 • Orangutane i druge primate

 • Ljenjivce

 

Booking.com surađivat će s partnerima koji nude ili promoviraju sljedeća iskustva kao dio cijene boravka u smještajnoj jedinici:

 

 • Posjet utočištima životinja čiji su ciljevi rada u najboljem interesu životinje

 • Posjet zoološkim vrtovima i akvarijima koji su članovi akreditiranog tijela (npr. WAZA, EAZA ili AIZA) i ispunjavaju naše standarde

 • Posjet lokacijama na kojima posjetitelji mogu promatrati divlje životinje u (djelomično) prirodnom okruženju

 • Odgovorni eko-obilasci s ciljem edukacije

 • Odgovorno promatranje kitova i dupina

 • Odgovorni safariji u divljini – promatranje divljih životinja u njihovu prirodnom okruženju

 • Jahanje ili interakcija s udomaćenim životinjama (npr. jahanje konja), pod uvjetom da pružatelj usluge ispunjava naše standarde