Gdje mogu pronaći svoj ugovor s Booking.com-om te opće uvjete poslovanja (OUP)?

Ovisno o tome imate li grupni ili vlastiti ugovor s Booking.com-om, možete pratiti jednu od navedenih opcija kako biste vidjeli svoje Opće uvjete poslovanja.

Vlastiti ugovor u digitalnom obliku

Ako imate vlastiti ugovor za suradnju s Booking.com-om u digitalnom obliku, Općim uvjetima poslovanja sada možete pristupiti u ekstranetu.

  1. U gornjem desnom kutu u ekstranetu kliknite na ikonu ispod koje piše ‘Račun’.

  2. Kliknite na ‘Ugovori’ i zatražite primjerak svog ugovora i Općih uvjeta poslovanja. 

  3. Vaš ugovor bit će vam poslan u roku od dva radna dana kao privitak e-poruke u PDF obliku.

  4. E-poruku će primiti osoba koja je navedena kao kontaktna osoba za ugovor pod stavkom ‘Račun’.

Analogni, vlastiti ugovor

Ako imate vlastiti ugovor za suradnju s Booking.com-om, ali još nemate digitalnu verziju ugovora, možete zatražiti primjerak Općih uvjeta poslovanja klikom na gumb na istoj stranici u ekstranetu.  

Partneri s više objekata i pristupom glavnom računu

Kako biste vidjeli svoje Opće uvjete poslovanja, pratite navedene korake:

  1. Prijavite se u ekstranet svih svojih objekata putem glavnog računa.

  2. Kliknite na 'Financije' i potom na gumb 'Zatraži opće uvjete poslovanja'.

  3. Odmah ćete primiti najnovije Opće uvjete poslovanja putem e-pošte.