Preklapanja rezervacija i nedolasci gostiju

Otkrijte kako izbjeći preklapanja rezervacija, što učiniti ako do njega dođe i kako vam Booking.com može pomoći u rješavanju poteškoća vezanih uz preklapanje rezervacija i nedolaske gostiju.

Pomoć
Preklapanja rezervacija i nedolasci gostiju
Ako trebate zatvoriti svoj objekt na određeni period, samo označite sobe/jedinice kao nedostupne u tom razdoblju. Pročitajte više o zatvaranju jedinica.Ako