Preklapanja rezervacija i nedolasci gostiju

Otkrijte kako izbjeći preklapanja rezervacija, što učiniti ako do njega dođe i kako vam Booking.com može pomoći u rješavanju poteškoća vezanih uz preklapanje rezervacija i nedolaske gostiju.

Pomoć
Preklapanja rezervacija i nedolasci gostiju
Ako za istu jedinicu na isti datum imate potvrđen veći broj gostiju od kapaciteta te jedinice, to se smatra preklapanjem rezervacija. Iako ova situacija nije