Kada će moj račun biti terećen ako plaćam izravnim terećenjem?

Vaš ćemo račun teretiti 14 dana nakon dana izdavanja računa. Molimo, imajte na umu da postupak izravnog terećenja traje četiri do pet dana.

Račun će biti označen kao plaćen (zelena boja) u ekstranetu čim se vašoj banci pošalje zahtjev za terećenje.

Ako iz nekog razloga izravno terećenje ne uspije, račun će se ponovno prikazati kao neplaćen (crvena boja) u ekstranetu.