Kako se računa iznos provizije koji plaćam svaki mjesec?

Iznos provizije na računu računa se na temelju datuma odjave gosta. Tijekom prvog tjedna u mjesecu izdaje se račun za sve rezervacije s datumom odjave u prošlom mjesecu.

Na primjer, čak i ako je gost došao 30. siječnja, a odjava je bila 1. veljače, provizija za ovu rezervaciju bit će uključena u vaš račun u ožujku.

Za prikaz rezervacija koje su uključene u mjesečnom računu za proviziju:

1. Prijavite se u ekstranet.2. Kliknite na Financije pa na Računi.3. Odaberite razdoblje računa i kliknite na Prikaži rezervacije u stupcu Iznos računa.