Mogu li izmijeniti svoje postavke vezane uz PDV?

Svoje postavke vezane uz PDV ne možete izmijeniti sami, ali nas o svim izmjenama možete obavijestiti putem poruka:

1. Kliknite na ‘Sastavi novu poruku’ i odaberite ‘Podaci o objektu’ kao temu poruke, a 'PDV, boravišna pristojba, dodatni troškovi' kao podtemu.

2. Obavijestite nas o bilo kakvim izmjenama i kad završite kliknite na ‘Pošalji poruku’.

Za prikaz ovih postavki, pod 'Smještajni objekt' kliknite na PDV/porez/naknade.