Računi Booking.com-a

Dobijte savjete o tome kako upravljati računima u ekstranetu ili u našoj mobilnoj aplikaciji: od uspoređivanja provizije s rezervacijama do ažuriranja bankovnih podataka.

Pomoć
Računi Booking.com-a
Što je izravno terećenje? Izravno terećenje daje ovlast Booking.com-u da automatski tereti vaš račun kada dospije rok plaćanja. Tu ovlast dodjeljujete