Računi Booking.com-a

Dobijte savjete o tome kako upravljati računima u ekstranetu ili u našoj mobilnoj aplikaciji: od uspoređivanja provizije s rezervacijama do ažuriranja bankovnih podataka.

Pomoć
Računi Booking.com-a
Računi za proviziju šalju vam se putem e-pošte u prvom tjednu svakog mjeseca. Također su dostupni u PDF formatu u vašem ekstranetu. Možete ih pronaći pod