Računi Booking.com-a

Dobijte savjete o tome kako upravljati računima u ekstranetu ili u našoj mobilnoj aplikaciji: od uspoređivanja provizije s rezervacijama do ažuriranja bankovnih podataka.

Pomoć
Računi Booking.com-a
Slijedite ove upute za prikaz svih računa koje ste dobili od nas:1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na 'Financije'.2. Odaberite 'Računi' iz popisa i vidjet