Ima li Booking.com pristup porukama koje šaljem gostu?

Spremamo svu komunikaciju koja se odvija putem Booking.com-a i možemo joj pristupiti na vaš zahtjev ili zahtjev gosta. Ako je potrebno, iz sigurnosnih ili zakonskih razloga, kao što su detekcija i prevencija prijevare, također smo u mogućnosti pristupiti ovim informacijama.

Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji šalju partneri i gosti, ali ako smatrate da je komunikacija neprimjerena, sumnjiva ili spada u neželjeni sadržaj, molimo, prijavite nam to klikom na link na kraju poruke gosta.

Možda ćemo analizirati komunikaciju radi poboljšanja usluge. Molimo, imajte na umu prilikom korištenja opcije za komunikaciju, uključujući komunikaciju putem privremenih adresa e-pošte, da će sve poruke spremiti Booking.com i moći će im pristupiti.

*Ako ne želite da Booking.com nadzire ili sprema vašu komunikaciju, molimo nemojte koristiti opciju komunikacije koju nudi Booking.com, uključujući komunikaciju putem privremenih adresa e-pošte.