Mogu li izmijeniti rezervaciju?

Kada gost napravi rezervaciju, njegova je rezervacija trenutno potvrđena. U nekim slučajevima gost želi kasnije urediti svoju rezervaciju.

Ako vas gost kontaktira radi izmjene rezervacije, savjetujte mu da to učini putem potvrde rezervacije ili Booking.com računa. Vi ne možete napraviti izmjene u njihovo ime.

Možete samo urediti rezervacije (cijene i datume) na datum prijava ili nakon njega putem stavke 'Rezervacije' u ekstranetu. Samo pratite sljedeće korake:

1. Kliknite na broj rezervacije ili naziv sobe.

2. Odaberite opciju iz izbornika s desne strane ekrana, pod stavkom 'Ažuriraj ovu rezervaciju'.

Saznajte kada i kako otkazati rezervaciju.