Mogu li odbiti rezervaciju?

Rezervacije nije moguće odbiti te ih samo objekt može mijenjati u određenim situacijama.

Sve su rezervacije trenutno potvrđene te ih je objekt dužan prihvatiti.

U slučaju preklapanja rezervacija ili uslijed nepredvidivih okolnosti, gosta treba prebaciti u drugi objekt.

Za pomoć oko koraka koje treba poduzeti u slučaju preklapanja rezervacija, molimo, pročitajte ovaj članak.