Upravljanje vašim rezervacijama

Saznajte koji je najbolji način za izmjenu rezervacije gosta, kao što su izmjena datuma ili cijene kao i označavanje rezervacije kao nedolazak.