Upravljanje vašim rezervacijama

Saznajte koji je najbolji način za izmjenu rezervacije gosta, kao što su izmjena datuma ili cijene kao i označavanje rezervacije kao nedolazak.

Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama

Sve što trebate znati o preklapanju rezervacija

Ako ste upravo primili dvostruku rezervaciju i došlo je do preklapanja, evo kratki pregled koraka koje možete poduzeti: Idi na: Što je to preklapanje
Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama

Gdje mogu isprintati rezervaciju?

Za printanje rezervacije prijavite se u svoj ekstranet i pratite sljedeće upute: Idite na stavku ‘Rezervacije’. Kliknite na ime goste ili broj rezervacije
Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama

Mogu li ja izmijeniti rezervaciju gosta?

Gosti nakon rezervacije odmah dobiju potvrdu rezervacije. No ponekad gosti žele naknadno izmijeniti svoju rezervaciju. Izmjena datuma prije prijave Ako vas gost