Upravljanje vašim rezervacijama

Saznajte koji je najbolji način za izmjenu rezervacije gosta, kao što su izmjena datuma ili cijene kao i označavanje rezervacije kao nedolazak.

Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama
Rezervacije nije moguće odbiti te ih samo objekt može mijenjati u određenim situacijama. Sve su rezervacije trenutno potvrđene te ih je objekt dužan prihvatiti.
Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama
Kada gost napravi rezervaciju, njegova je rezervacija trenutno potvrđena. U nekim slučajevima gost želi kasnije urediti svoju rezervaciju. Ako vas gost
Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama
Za printanje rezervacije prijavite se u svoj ekstranet i pratite sljedeće upute: 1. Idite na stavku ‘ Rezervacije ’.2. Kliknite na ime goste ili broj
Pomoć
Upravljanje vašim rezervacijama
Ako ste upravo primili dvostruku rezervaciju i došlo je do preklapanja, evo kratki pregled koraka koje možete poduzeti: Slika Idi na: Što je to preklapanje